Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2010-05-02)

Paskelbta: 2010-05-12

Viską ir visiems vaikams atleiskite....

Pirmasis gegužės sekmadienis. Motinos diena. Sakyčiau, kad tai mieliausia ir švelniausia šventė. Konferencijų salėje susirinkusioms motinoms ir močiutėms klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius perskaitė Jono Pauliaus II laišką, kuriame išreikšta didžiulė pagarba ir padėka Motinai. Klebonas pasakė daug šiltų žodžių, palinkėjimų o jo tarta frazė „ Aš atsiprašau už visus vaikus ir už viską visiems atleiskite“ – labai sujaudino ir mačiau kaip ne vienai mamai, močiutei skruostu nurėdėjo ašaros...

Projekte „Dialogas – Žodis ir Spalva“ dalyvavusi aktorė, skaitovė Daina Kazlauskienė skaitė žymių mūsų tautos sūnų mintis apie savo motinas. Kokios jos buvo kantrios, išmintingos, talentingos - V. Kudirkos, J. Basanavičiaus, J. Tumo-Vaižganto, J. Biliūno, S. Daukanto motinos. Taip pat paskaitė pluoštą mūsų poetų – R. Keturakio, B. Brazdžionio eilių apie Motinas, kaip jas prisiminė kitų tautų iškilios asmenybės. Skaitovės valandą labai papildė muzikiniai intarpai, kuriuos atliko Morkūnų šeima.Tai graži dovana Motinoms : džiugina ir jaudina, kai susipažįsti su visa šeima muzikuojančia – mama, tėtis, dvi dukros ir du sūnūs.

Parodų salėje išties unikali meno darbų paroda, į kurią pakvietė dailininkės moterys, savo grupę pavadinusios „Esame“. Tekstilės darbus eksponuoja net dvylika autorių: I. Piliutytė, G. Surgailienė, D. Bečelytė- Čachavičienė, O. Staskevičienė, M. Dulkytė, B. Saradienė, Z. Dargienė, M.Sinkevičienė, D. Jonelienė, G. Martinkevičiūtė, R. Narvydienė, V. Kirvelienė.

Kaip sako kūrėjos, jų surengta paroda – tai padėka savosioms Mamoms ir kartu visų mūsų dangiškajai Motinai, kuri mus gaubia amžinosios meilės šviesa. Iš menininkių darbų sklinda pavasaris, sklinda šiluma ir viskas, ką sugeba atskleisti Motinos širdis.

                                        Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021