Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pasaulinės Gyvybės dienos minėjimas Kauno I dekanate (2010-04-23)

Paskelbta: 2010-04-28


Balandžio 23 d. Kauno I dekanato šeimos centre, Vilniaus g. 29, įvyko Pasaulinės Gyvybės dienos minėjimo renginys.
Minėjimas prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis Švč. Sakramento koplyčioje, Vilniaus g. 31, kurios buvo aukojamos už visus gydytojus, kurių dėka išsaugomos gyvybės ir prašoma Dievo, kad gyvybę priimtume kaip dovaną ir kančioje, ir džiaugsme. Šv. Mišias aukojo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Dar prieš šv. Mišias dekanas susirinkusiems vedė konferenciją apie šeimą, kaip gyvybės lopšį. Per šv. Mišių homiliją monsinjoras akcentavo, jog su gyvybės kaip dovanos priėmimu tiesiogiai susijusi malda. Be maldos mes būsime tiesiog per silpni tai padaryti. Gyvybės išsaugojimas, jos gerbimas visais amžiaus tarpsniais augina mus tapti žmonėmis, vis labiau pagal Dievo paveikslą. Pabaigoje šv. Mišių monsinjoras pats įsipareigojo ir kitus ragino tapti žiburiais, kurie šviečia ir šildo kitus savo gerumu, tikėjimu. Šv. Mišias papuošė Petrašiūnų parapijos šeimų giedojimas, skaitinius skaitė Prisikėlimo parapijos šeima.

Iškart po šv. Mišių Kauno I dekanato šeimos centro vadovė Jurgita Ščiukaitė visus susirinkusius pakvietė į nuotaikingą agapę su Būdos kaimo kapela. Agapėje dalyvavo apie 100 žmonių. Visi dalinosi atsineštinėmis vaišėmis, vaišinosi namine gira ir daug šoko skambant lietuvių liaudies muzikai. Agapės metu buvo padėkota ir įteiktos gėlės ilgametei Kauno arkivyskupijos šeimos centro soc. darbuotojai Aušrai Bačėnienei už jos ilgametį kasdienį, pasišventusi darbą siekiant išsaugoti negimusius kūdikius krizinio nėštumo programoje.

Sekmadienį parapijos ir dekanatai buvo raginami paminėti Pasaulinę Gyvybės dieną savarankiškai. Vienur vyko paskaitos, kitur buvo drauge kalbamas Rožins, dar kitur vyko įvairios piešinių parodos, lankomi seneliai. Šiemet Lietuvos šeimos centras išleido naują lankstinuką „Gyvybė visada yra gėris“, jų Pasaulinę Gyvybės dieną- balandžio 25 d. (sekmadienį) Kauno I dekanato parapijose bei rektoratuose buvo išplatinta 1200 vnt. Bažnyčiose buvo meldžiamasi vieninga visuotine malda už gyvybės apsaugą įvairiais amžiaus tarpsniais.

                                       Jurgita Ščiukaitė, Kauno I dekano šeimos centras

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021