Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas – žodis ir spalva“ (2010-04-11)

Paskelbta: 2010-04-14

Kviečiu nusiraminti...

„ Kartu su lenkais išgyvename, gedime dėl skaudžios netekties ištikusios jų tautą“, - kalbėjo susirinkusiems po šv. Mišių konferencijų salėje klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Kvietė pamąstyti, koks trapus mūsų gyvenimas, pamąstyti apie dvasines vertybes, kvietė nusiraminti, ramybę nešioti savyje ir perduoti kitiems. Juk Jėzus tarė: „Ramybė Jums“.

Dialogas – žodis ir spalva“ renginyje dalyvavusi aktorė Liucija Zorubaitė skaitė ištraukas iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir rusų klasiko Antono Čechovo kūrybinio palikimo. Visada žavi šios aktorės trapumas ir stipri vidinė energija bei skleidžiama širdies šiluma. Klausytojai šiltai dėkojo aktorei Liucijai už prasmingą valandą, kurią ji dovanojo klausytojams.

Į išskirtinę dailės parodą buvome pakviesti Atvelykio sekmadienį. Tai Anglijoje gyvenančio mūsų tautiečio Eugenijaus Griciaus tapybos darbų paroda. Po II-ojo pasaulinio karo Anglijoje apsigyvenęs E. Gricius ten baigė ir meno studijas, ten kūrė, rengė parodas ir dabar ten gyvena. Jo paveikslus galima rasti privačiose kolekcijose JAV, Australijoje, Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Lietuvoje.

                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021