Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Gavėnia. Didžioji savaitė... (2010-03-31)

Paskelbta: 2010-04-08

 

Viena prasmingiausių senjorų trečiadienio popiečių tikrai galime pavadinti kovo 31-osios, kai susirinkome paskutiniąją Gavėnios dieną, prieš šv. Velykų tridienį. Šiuo dvasiniu ir asketiniu pasiruošimo šv.Velykoms laikotarpiu buvo labai pravartu paklausyti į popietę atsilankiusio kanauninko Juozo Gražulio.

Gerbiamas kanauninkas senjorams pasakojo apie Gavėnios istoriją, jos prasmę, pabrėždamas esminius momentus, kad tikintieji iš naujo apmąstytų ir įsisąmonintų žymiųjų tikėjimo protėvių – Mozės, Elijo, Jėzaus patirtį. Svarbiausias šio laikotarpio elementas – Dievo žodžio klausymas, kuris brandina tikėjimą. Kanauninkas akcentavo, kad yra ypač svarbūs praktiški darbai, išryškinamas pasninko karitatyvinis aspektas. Tikintysis turi jaustis Dievo tautos nariu, eiti katechumenato ir atgailos keliu, kad geriau suprastų velykinę Kristaus paslaptį, giliau suvoktų savo paties krikšto reikšmę, atsilieptų į savo krikščioniškąjį pašaukimą.

Senjorai išgirdo ir išsamius kanauninko Juozo Gražulio atsakymus į pateiktus klausimus. Tai buvo reikšmingos valandos, kuomet, susijungę į bendrą maldą, linkėjome vieni kitiems prasmingo Velykų tridienio ir šviesios Kristaus Prisikėlimo šventės.

                                                             Rima Lipšienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021