Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kur galima rasti tylą ir ramybę... (2010-03-23)

Paskelbta: 2010-04-01

 

Sakoma, kad tylą ir ramybę galima rasti bet kurią dienos valandą šv. Mikalojaus bažnyčioje, kai vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kauno seserų benediktinių vienuolyno seserys sulaukia apsilankant daug kauniečių ir svečių. Ne vienas iš mūsų senjorų yra lankęsis šv. Mikalojaus bažnyčioje ir pajautęs tą tylą bei ramybę. Tad buvo labai malonu, kai mūsų popietėje sutiko apsilankyti Kauno seserų benediktinių vienuolyno priorė Juozapa.

Ji papasakojo apie vienuolijos istoriją, svarbiausius periodus, iškentėtą tremtį ir apie dabartinį vienuolijos seserų gyvenimą. Su įdomumu senjorai klausėsi labai šilto sesers Juozapos pasakojimo. Ir ne tik apie vienuolijos atgimimą, bet ir apie šv. Mikalojaus bažnyčios istoriją ir prieš keletą metų švęstą jos 500 metų jubiliejų.

Senjorus labai sujaudino šios vienuolijos seserų pasirinktas gyvenimas, kuriame akcentuojama skaistumas, neturtas ir klusnumas. Jos pačios rūpinasi bažnyčia, aplinka zakristijonauja ir vargonuoja, pačios pasaulietiškame gyvenime uždirbtas lėšas atiduoda į bendrą kasą.

Sesuo Juozapa pabrėžė: ,Mes turime pašaukimą ir mus Dievas laimina“. Senjorai artėjančių šv. Velykų proga kaip nedidelę padėką šios vienuolijos seserims padovanojo 200 litų auką. Širdingai dėkodama, sesuo Juozapa pasakė „Mes už jus pasimelsime“. Tai buvo prasmingas susitikimas, pabendravimas. Visi praturtėjome dvasiškai ir tos šilumos išsinešėme į namus... Argi tai nesvarbu prieš Prisikėlimo šventę?

                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021