Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Gavėnios rekolekcijos moksleiviams (2010-03-26)

Paskelbta: 2010-03-26

 

Kovo 26 d. 9.00 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko gavėnios rekolekcijos moksleiviams, kurias pravedė parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Įžanginiame žodyje jis kalbėjo, kad Evangelija pasakos apie Dievo gailestingumą. Šią savaitę mokyklose vyko akcija „Savaitė be patyčių“. Tai nereiškia, kad tik šią savaitę turėjote rodyti jautrumą, draugiškumą savo klasiokams, draugams. Jėzus kviečia mus visą laiką rodyti meilę vieni kitiems.

Homilijoje monsinjoras kalbėjo, kad gyvenime mes dažnai susiduriame su kaltinimais tiek iš draugų, tiek iš priešų pusės ir mūsų sąžinės priekaištais. Gali mus kaltinti, visi nusisukti, tačiau turime žinoti, kad Jėzus – niekada. Apie tai kalba Evangelija pagal Joną, kurioje aprašomas įvykis, kai fariziejai ir Rašto aiškintojai, norėdami prigauti Jėzų, atvedė pas Jį moterį, pagautą svetimaujant. Moteris žinojo, kad yra nusidėjusi ir kas jos laukia už tai. Ji stovėjo drebėdama ir laukė, kada pasipils akmenų kruša. Tačiau Jėzus rašydamas ant smėlio tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį“(Jn 8,7). Fariziejai supratę, kad ir jie yra nuodėmingi, „vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų“ (Jn 8,9).

Taigi, mielieji, jei norite apkaltinti kitą, pasmerkti jį, pirmiausia pažvelkite į save: ar aš esu doras, ar mano elgesys nepriekaištingas, kad galėčiau nuteisti kitą. Jėzus nepateisina nuodėmės, tačiau nekaltina ir žmogaus “Eik ir daugiau nebenusidėk“(Jn 8,11). Jėzus žino mūsų nuodėmes, tačiau nekaltina mūsų, Jis atleidžia, jei ateisime pas Jį atgailaudami. Laikas iki Velykų yra atgailos laikas ir monsinjoras pakvietė ateiti išpažinties, padaryti pasiryžimą vykdyti Dievo įsakymą: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį“(Lk 10,27).

                                                                                        Birutė Vasylienė

 

 

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021