Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Ažuolyne gimusieji... (2010-03-21)

Paskelbta: 2010-03-24

 

Per šimtmečius įaugo mano šaknys šiton žemėn,
ir šimtmečių juoda audra jų neišraus,- ar išdidi viršūnė tėviškės padangę ramią remia, ar ūkanose prošvaisčių dairaus... /B. Brazdžionis/                         

ĄŽUOLYNE GIMUSIEJI: ąžuolų dailininkė Gražina Didelytė ir Žaliakalnio kultūros almanachas „FONTANAS“

Kovo 21d., sekmadienį, po šv. Mišių konferencijų salėje Bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“ ir Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinys sukvietė Žaliakalnio bendruomenę į renginį „Ąžuolyne gimusieji“, kuriame paminėjome žaliakalnietę grafikę Gražiną Didelytę ir kartu su redaktoriumi Alfu Pakėnu pirmą kartą atsivertėme bendruomenės centro leidinį -Žaliakalnio kultūros almanachą „Fontanas“ ir jo puslapiuose pasivaikščiojome po medinukais, kultūrinėmis tradicijomis ir šviesuoliais garsėjantį Žaliakalnį.

Renginyje dalyvavo svečias iš Vilniaus, knygos ,,Atgimimo ąžuolynas ir ąžuolų dailininkė" autorius ir dailininkės palikimo saugotojas Vygandas Čaplikas, apie G. Didelytę pasakojo artimai ją pažinojusieji žaliakalniečiai dr. Laima Šinkūnaitė ir kultūrologas, Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Patackas. Veikė paroda „Laisvė ilgesio žadintoja - Gražina Didelytė" (iš Domo Akstino rinkinių).

Muzikavo žaliakalnietės pianistės Sonata Bielionytė ir Jūratė Šleinytė, solistė Jūratė Krūvelienė.
Prasmingai ir įdomiai praleidę sekmadienio popietę patys galėjome įsitikinti kokį didžiulį kūrybinį potencialą turi Žaliakalnio bendruomenė.

                                                  Regina Markevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021