Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Pelenų diena (2010-02-17)

Paskelbta: 2010-02-22

 

Labai prasmingas senjorams buvo vasario 17-osios trečiadienis. Juk tai neeilinė diena, tai - Pelenų diena. Popietėje apsilankė neseniai mūsų Šventovėje dirbantis vikaras kun.Virginijus Vaitkus. Jis mums išsamiai papasakojo apie Pelenų dienos filosofiją, apie jos gilią sampratą. Su šia diena prasideda ir Gavėnia. Gerbiamas kunigas kalbėjo ir apie šį labai svarbų tikintiesiems etapą, į ką reikia susikoncentruoti, kas esmingiausia, ką reiškia malda ir išmalda, koks turi būti pasninkas. Atsakė į gausius senjorų klausimus.

Vikaras kun.Virginijus Vaitkus atsakė ir į smalsius senjorų klausimus, iš kokio krašto kilęs, kokioje šeimoje augęs. Užsimezgė šiltas pokalbis, buvo pajuokauta, pašmaikštauta.

Senjorai palinkėjo kuo geriausios kloties mūsų parapijoje, laukdami kitų susitikimų ne tik šv. Mišių metu, o vikaras linkėjo senjorams ir ateityje būti aktyviems, domėtis viskuo ir kaip pajuokavo - „ neleiskite užmigti smegenims“.

Popietėje apsilankė ir klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis pasidžiaugė, kad susibūrė toks gausus būrys senjorų, tad palinkėjo sveikatos, įdomių pabendravimų, susitikimų ir sveikatos.

                                                 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021