Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Apie Benediktą XVI (2010-02-17)

Paskelbta: 2010-02-18

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyvių pasiteiravau, ar yra skaitę Katalikų pasaulio išleistą knygą Peter Seewald „ Benediktas XVI (Portretas iš arti)“?

Deja, tik viena senjorė buvo skaičiusi. Supratau, kad šiame laikmetyje nusipirkti knygą, nors ir labai pageidaujamą, ne kiekvienas išgali. Todėl ir pasiūliau mūsų vasario 10-osios popietėje paskaityti ištraukas iš šios knygos. Juk pravartu atverti nors mažą langelį ir sužinoti apie Šventąjį Tėvą. Apie vokietį Jozefą Racingerį, kuris tapo visos Europos, o ypač savo tėvynės, viltimi.

Kaip knygos įžangoje rašo autorius: „Nepaisant tendencingų nuomonių, iš Bavarijos kilęs Jozefas Racingeris yra tikras krikščionis revoliucionierius. Nekintanti jo gyvenimo nuostata – ieškoti ir gelbėti, kas prarasta. Jis „nepatogus“ žmogus, nes užčiuopia laikmečio dvasią ir įspėja dėl moderniųjų laikų klystkelių“. Buvo perskaityti du minėtos knygos skyriai „Popiežiaus jaunystė“ ir „Kunigas“. Kitose mūsų popietėse bus skaitomos ištraukos iš kitų šios knygos skyrių.

                                                    Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021