Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Svečiuose ansamblis „Ratelinis“ (2010-02-07)

Paskelbta: 2010-02-10

Ugdykime pakantumo jausmą...

Apie tai ir kalbėjo susirinkusiems po šv. Mišių konferencijų salėje pirmąjį vasario sekmadienį klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Jis sakė, kad Jėzus kviečia būti jo sekėjais, o tai reiškia, kad mes savo gyvenimu tai turime liudyti: būti pakantesni, nesmerkti, bet sugebėti atleisti ir padėti klystančiam. Visų svarbiausia pradėti nuo savęs – juk visi klysta. Beje, visi jaučiame, kad dabar Lietuvoje labai daug susipriešinimo. Taigi, kas gali padėti mums, jeigu ne mes patys.

Sakoma, kad mūsų tautos dainose girdisi tautos siela. Tuo išties buvo galima įsitikinti paklausius liaudiškos muzikos kapelos „Ratelinis“ (vadovas Vytautas Brušnius) koncerto. Dvidešimt daininkų ir muzikantų nudžiugino klausytojus savo dainomis ir melodijomis. Niekas negali sunaikinti mūsų tautos dainų lobio, kol yra žmonių tai puoselėjančių.Tai liudija ir šios kapelos istorija: susikūrė prie „Šilko“ kombinato, kurio jau nebėra, o kapela išliko, nes joje buvo žmonės, branginantys mūsų tautos dainų skrynią.

Klausytojai kapelos dalyviams negailėjo aplodismentų, o dainininkai ir muzikantai džiaugėsi, kad retai tenka sutikti tokius nuoširdžius klausytojus.

Dar buvo galima apžiūrėti dailininko Prano Gruišio tapybos darbų parodą, kuri pas mus nuo sausio 17-osios. Besidominčių talentingo tapytojo darbais netrūko ir šį sekmadienį.

                                                                   Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021