Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2010-01-31)

Paskelbta: 2010-02-03

Turėkime viltį...

Paskutinįjį sausio sekmadienį susirinkusius konferencijų salėje savo talentu džiugino aktorė rašytoja Doloresa Kazragytė ir aktorė skaitovė Stefa Navardaitienė. Doloresa Kazragytė vėl rašo, vėl išleis knygą, šį kartą apie aktorius.

Tad pamėgusiems projektą „Dialogas – Žodis ir Spalva“ ji skaitė prisiminimus apie aktorius, išėjusius Amžinybėn – Praną Palioką, Algimantą Masiulį ir Robertą Vaidotą. Neišblėso iš mūsų atminties šių aktorių sukurti vaidmenys, juk daugelis juos ne kartą matė teatro scenose. Buvo įdomu klausyti Doloresos Kazragytės , kuri tarsi į mūsų tarpą sugrąžino Algimantą Masiulį, Praną Palioką, Robertą Vaidotą. O kartu su Stefa Navardaitiene suvaidino ištraukas iš S.Kymantaitės - Čiurlionienės kūrybos. Tai buvo gaivus humoro gurkšnis.

Baigdama susitikimą ištrauka iš E. Ignatavičiaus ir J.Vaitkaus spektaklio „Svajonių piligrimas“, aktorė Doloresa Kazragytė kvietė – “Turėkime viltį...

O tos vilties glėbį mums ir dovanojo menininkai – aktorės Doloresa Kazragytė, Stefa Navardaitienė ir tapytojas Pranas Gruišys, kurio darbų paroda dar galima džiaugtis.

                                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021