Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Sausio 13-ąją buvome vieningi... (2010-01-13)

Paskelbta: 2010-01-20

 

Devyniolika metų prabėgo nuo sausio 13-osios įvykių. Jie įrašyti tautos istorijoje, jie gyvi, nes mes visi kartu išgyvenome, budėjome, meldėmės, dainavome ir svarbiausia – buvome vieningi, kai Tėvynei kilo grėsmė.

Šiai datai prisiminti ir buvo skirta senjorų popietė sausio 13-ąją. Nepamirštamus įvykius prisiminėme kartu su Šilainių Šv.Dvasios parapijos senjorais , kurie atvyko pas mus. Prisiminėme tuos dienos įvykius, prisiminėme žuvusiuosius, pagerbėme juos tylos minute ir Jono Pauliaus II malda “Tebūnie taikos metai“.

Mes labai apsidžiaugėme , kad su senjorais iš Šilainių kartu atvyko ir Šv.Dvasios bažnyčios vikaras, buvęs mūsų Šventovės vikaras Julius Grigonis. Jis pasidalino prisiminimais apie sausio 13-ąją ir akcentavo, kad mes, mūsų vaikai ir anūkai nepamirštume švenčiausių dalykų: Motinos ir Tėvynės, nepamirštume tų, kurie paaukojo savo gyvybę. „Juk tik vienybėje galime išlikti, nenusigręždami nuo Dievo ir nuo Jo duotų malonių „ – sakė vikaras Julius.

Savo eiles skirtas sausio 13-ajai, Lietuvai skaitė mūsų senjoras Algirdas Vieraitis ir viešnios iš Šilainių - Nijolė Abramovienė ir Marytė Jakubonienė. Ir visi ne tik prisiminėme, bet kartu uždainavome dainas, skambėjusioas tą atmintiną dieną ir naktį.

Popietėje svečiams papasakojome apie mūsų pagyvenusių žmonių sambūrio veiklą, išgirdome ir ką veikia šilainiškiai. Ir, be abejo, įvykus pirmajam susitikimui, užsimezgus pirmiesiems bendravimo daigams, tikime, kad dar susitiksime ir dalinsimės savo patirtimi, džiaugsimės gyvenimu ir Aukščiausiojo suteiktomis malonėmis.

Gerbiamam vikarui kun. Juliui Grigoniui padėkojome už buvusius susitikimus, linkėjome dvasinės ištvermės ir Dievo palaimos kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą.

                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021