Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kunigystės šventimai Kauno arkikatedroje bazilikoje ir pirmosios šv. Mišios Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2010-01-10)

Paskelbta: 2010-01-12

 

Sausio 10-ąją, švenčiant Kristaus Krikšto sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ rankos uždėjimu diakono šventimus suteikė Nerijui Šmerauskui, o kunigystės šventimus - Kristaus Prisikėlimo parapijos diakonui Petrui Mackevičiui bei Tomui Trečiokui.

Homilijoje arkivyskupas priminė Kristaus Krikštą ir kvietė „palaikyti malda šiuos vyrus, kad Viešpats leistų jiems padaryti daug gerų darbų, kad jie būtų tikri dvasios vadovai“. Palinkėjimus užbaigė žodžiais: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 22).

Pasibaigus šventimų apeigoms, kunigai T. Trečiokas ir P. Mackevičius kartu aukojo šv. Mišias, kurioms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius.

O 18 val. kun. P. Mackevičius aukojo pirmąsias ir paskutines šv. Mišias Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (jis paskirtas Raseinių parapijos vikaru).

Šv. Mišias koncelebravo monsinjoras Artūras Jagelavičius, prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir keletas svečių kunigų.

Klebonas, pasveikinęs kun. Petrą, nuoširdžiai pasidžiaugė, kad mūsų parapijai  taip pat yra šventė. Atšventus 5 -ąsias bažnyčios konsekravimo metines, švenčiame pirmąsias primicijas šioje šventovėje.

  

Šv. Mišių pabaigoje kun. P. Mackevičius suteikė palaiminimą kunigams, vienuolėms, savo mamai, artimiesiems ir visiems tikintiesiems atvykusiems į šias iškilmingas šv. Mišias.

                                                                           A. Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021