Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdinė dovana parapijos vaikams ir jaunimui (2009-12-28)

Paskelbta: 2009-12-30

 

Gruodžio 28 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo grupė vyko į piligriminę – pažintinę kelionę po Vilniaus šventoves. Šią išvyką organizavo ir dovanojo kan. kun. Juozas Gražulis bei ses. Irena Romaškaitė.
Žvalūs, gerai nusiteikę pirmadienio rytą patogiu autobusu išvykome į Vilnių. Susikaupę Rožinio maldoje prašėme Aukščiausiojo palaimos kelionės organizatoriams ir visiems piligrimams. Kol pasiekėme sostinę, kunigas Juozas pateikė įdomios informacijos apie Vilniaus praeitį, šiandieninį gyvenimą.

Piligriminę – pažintinę kelionę pradėjome pagrindinėje Vilniaus šventovėje – Katedroje. Čia mus žavėjo šventovės didybė ir jaukumas; ramybė, sklindanti nuo prakartėlės; šv. Kazimiero koplyčios grožis. Nusileidę į Katedros požemius, rankomis galėjome paliesti net karaliaus Mindaugo laikus menančias mūro sienas. Aplankėme čia besiilsinčius B. Radvilaitės ir kitų Lietuvos didikų palaikus.

Žavėjomės Vilniaus universiteto, kurį XVI a. pab. įkūrė Jėzuitų ordino vienuoliai, architektūriniu ansambliu, šv. Jonų bažnyčia.

Ilgai negalėjome atitraukti akių nuo šv. Onos bažnyčios – Gotikos šedevro – mūro subtilybių. O Bernardinų bažnyčios prieangyje jaunuosius piligrimus labai nustebino gyva prakartėlė.

Iš Bernardinų bažnyčios, trumpam stabtelėję prie Prezidentūros skubėjome į vidudienio šv. Mišias Dievo gailestingumo bažnyčioje, kurias aukojo mūsų kelionės organizatorius kan. Juozas Gražulis. Pabuvę šv. Mišių rimtyje, maldoje, keliavome toliau į kitas Vilniaus šventoves.

Šv. Ignoto karininkų bažnyčioje iš kunigo Juozo lūpų išgirdome apie šios bažnyčios praeitį ir dabartį, kaip keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi bažnyčios pastato paskirtis, kiek reikėjo pastangų ir darbo, kad šiandien matytume jaukią, gražią šventovę, kurioje puikiai dera šiuolaikiškumas, kariški akcentai ir istorinės meno vertybės. Šv. Ignoto bažnyčios rektoriaus Rimo šiltai sutikti, prie šventovės esančiose patalpose gavome galimybę papietauti, pailsėti.

Toliau keliavome Vilniaus senamiesčiu, per Rotušės aikštę, žavėjomės šv. Kotrynos, šv. Kazimiero bažnyčių baroko architektūra. Pakeliui link Aušros vartų aplankėme rusų ortodoksų vienuolyną ir bažnyčią.

Ir štai prieš mūsų akis visu grožiu nušvito Aušros vartų šv. Marijos paveikslas. Jaunieji piligrimai suklupo maldai, po to nuoširdžiai sugiedojo Šv. Mergelės Marijos litaniją, giesmes. Greta Aušros vartų esančioje šv. Teresės bažnyčioje aplankėme prakartėlę, pagiedojome keletą giesmių ir keliavome link paskutinio mūsų kelionės objekto – Baroko šedevro – Petro ir Povilo bažnyčios. Čia grožėjomės stiuko lipdiniais išpuoštais bažnyčios skliautais, nuostabiais paveikslais, sietynais, prakartėle, sugiedojome keletą kalėdinių giesmių.

Kelionei skirtas laikas prabėgo greitai, dar liko daug neaplankytų nuostabių Vilniaus bažnyčių ir kitų sostinės istorinių įžymybių, tačiau tai paliksime būsimoms kelionėms. Tikimės jų dar sulaukti!

Už šią puikią išvyką esame dėkingi jos organizatoriams: kanauninkui kunigui Juozui Gražuliui ir ses. Irenai Romaškaitei. Linkime Jiems Dievo palaimos ir globos.

                                                                              Birutė Palskienė

                      

 
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021