Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – valanda Kauno arkikatedroje bazilikoje (2009-12-09)

Paskelbta: 2009-12-15

 

Be abejo, visi senjorai yra ne kartą aplankę Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Tačiau nusprendėme Advento metu visiems senjorams kartu apsilankyti šioje šventovėje, kuri artėja prie 600 metų jubiliejaus.
Didelis būrys pagyvenusių žmonių sambūrio dalyvių, neišsigandę siaučiančio gripo, susirinko gruodžio 9-ąją Arkikatedroje bazilikoje. Susirinkome čia ne tik malda prašyti Aukščiausiojo malonių, bet nusilenkti šventovės kūrėjams, išgirsti šimtmečių istoriją, pajausti dvasią.

Mus sutiko ir apie istorijos vingius, restauraciją papasakojo šios šventovės administratorius klebonas Evaldas Vitulskis. Arkikatedra bazilika, kuri yra arkivyskupijos širdis, turi daug neįkainojamų turtų. Joje darbavosi vyskupas Motiejus Valančius, arkivyskupas Juozapas Skvireckas, kardinolas Vincentas Sladkevičius ir kiti žymūs dvasininkai.
Įdomi altorių, paveikslų, koplyčių istorija. Aplankėme prelato poeto Jono Maironio kapą, kriptą, kurioje palaidoti iškilūs dvasininkai. Ta valanda tik dar kartą patvirtino, kokie mes turtingi, turėdami tokius šedevrus kaip Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką.

O jos istoriją senjorai galės pastudijuoti ir išsamiau, nes Arkikatedros bazilikos klebonas Evaldas Vitulskis mums padovanojo monografiją „Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika“. O mes šios šventovės klebonui linkėjome tylaus Advento, šviesių švenčių ir Dievo palaimos jo darbuose.

                                                              Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021