Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – turime laiko tobulėti (2009-11-18)

Paskelbta: 2009-11-25

 

Yra šventa tiesa, kad pažinimui nėra ribų, o tobulėti niekad nevėlu kokio amžiaus bebūtume. Juolab, kai seneliams reikia atsakyti į anūkų klausimus įvairiausia tematika.

Ar daug žinome apie krikščionybės istoriją? Lapkričio 18-osios popietėje ir pasiūliau susirinkusiems senjorams atsakyti į keliolika klausimų apie krikščionybę. Kada krikščionybė tapo valstybine religija, dėl ko buvo persekiojami kriščionys, kokią vietą užėmė Paulius ankstyvojoje Bažnyčioje, kas buvo pirmasis krikščionių kankinys, kokie apaštalų vardai, kas ir kada Betliejuje pastatė Kristaus Gimimo bažnyčią ir t.t. Teko ne vienam senjorui prisipažinti, kad į kai kuriuos klausimus išsamiai atsakyti negalėjo, tad ir pravertė išgirsti tai, kas parašyta krikščionybės istorijoje. Popietė tapo gera pamoka kiekvienam dalyvavusiam.

Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyvis Povilas Byla vienas aktyviausių senjorų ir buvo labai miela išgirsti, kad jis neseniai aplankė mūsų kunigą Viktorą Brusoką. Mes išgirdome, kad jo sveikata pagerėjo, bet pasiilgstąs parapijos. Linkime kunigui Viktorui Brusokui stiprybės ir Dievo palaimos.

                                                                          Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021