Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Rugsėjo 27-oji – Vairuotojų ir keliaujančiųjų diena parapijoje (2009-09-27)

Paskelbta: 2009-09-29

 

 

Rugsėjo 27 d. parapijoje buvo paminėta vairuotojų ir keliaujančiųjų diena.
17.45 val. klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pakvietė visus atvykusius vairuotojus išeiti į šventorių, kur buvo šventinami jų automobiliai.

Į susirinkusius monsinjoras kreipėsi žodžiais: „Mieli vairuotojai, Jėzus vienintelis mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Mūsų gyvenimas mobilus, mes nuolat keliaujame, sutikdami ir pažindami vis naujus žmones (...). Kelyje mes atsakingi už kitus (...). Kelyje mumyse ugdomas atsakingumas, išmintingumas, kantrumas ir, be abejo, meilė artimajam...“
Toliau monsinjoras perskaitė ištrauką iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams „Nusižeminimas ir meilė“ (Rom 12,9-13); Evangeliją pagal Luką (Lk 10,30-37).

Po to monsinjoras tarė dar keletą žodžių: „Šią dieną jus pakvietėme tam, kad kelyje būtumėte atsakingi. Jūs išmokote daug taisyklių, išlaikėte egzaminus. Tačiau svarbiausias egzaminas yra jūsų jautrumas, dėmesingumas, atidumas kelyje“.

Kiekvienam vairuotojui padovanojo paveikslėlį su Šv. Kristoforo – vairuotojų ir keliautojų globėjo atvaizdu ir maldele, prašant Dievo išminties, dėmesingumo ir savitvardos kelyje. Kitoje paveikslėlio pusėje – vairuotojo dekalogas. Dekalogas - tai dešimt įsakymų vairuotojui. Klebonas pasiūlė šį paveikslėlį laikyti automobilyje ir kiekvieną kartą prieš vykstant į kelionę perskaityti.

 

 

 

 

18.00 val. buvo aukojamos šv. Mišios už visus vairuotojus ir keliaujančius. Po šv. Mišių monsinjoras sukvietė visus vaikučius, esančius bažnyčioje. Kiekvienas iš jų gavo dovanų – atšvaitą, liemenę ir  knygutę „Saugokime vieni kitus kelyje“.

                                                                                  Birutė Vasylienė


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021