Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kelionė į senąją Lietuvos sostinę... (2009-09-23)

Paskelbta: 2009-09-25

 

Pagyvenusių žmonių sambūrio dalyviai pakvietę draugėn etnografinio ansamblio „Sūduva“ dainininkus rugsėjo 23- ąją aplankė senąją Lietuvos sostinę Trakus. Juk šiemet minimas Lietuvos vardo tūkstantmetis, tad prasminga proga aplankyti Lietuvos galybės ir garbės lopšį, kur jau daugiau kaip prieš 600 metų ant aukščiausiojo pilies bokšto plevėsavo Vytis.

Pirmiausia aplankėme Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, kurioje mus pasitiko klebonas Valdas Girdžiušas. Kartu su juo pagarbinę Švč. Sakramentą, išgirdome labai įdomų pasakojimą apie šią, prieš 600 metų pastatytą bažnyčią, joje esantį stebuklingą Švč. Mergelės Marijos Lietuvos Globėjos paveikslą ir stebuklus. Tebevyksta bažnyčios restauracijos darbai, tad ir apie tai mums pasakojo gerbiamas klebonas, kuris čia dirba devynerius metus. Klebonui Valdui Girdžiušui mes širdingai padėkojome, linkėdami jam Dievo palaimos visuose darbuose. Ir, be abejo, kiekvienas su savo intencijomis meldėsi prie stebuklingojo Švč. Mergelės Marijos paveikslo.

Antrasis mūsų objektas – Trakų pilis. Nors ne vienas čia yra apsilankęs, bet visgi labai įdomu nubraukti užmaršties dulkes ir, būtent, ne iš knygų, bet pačioje pilyje prisiminti mūsų tautos istoriją, kuri tebegyvena šiuose erdvėse. Kaip buvo įdomu ir gera klausytis profesionalaus gidės Dalios Dziedravičienės pasakojimo , dar kartą pagilinti savo tautos istorijos žinias. O didžiojoje menėje visi užtraukėme lietuvišką dainą, tarsi nusilenkdami visiems protėviams, kovojusiems už Lietuvos laisvę.

Iš Trakų pasukome į Užutrakio dvarą. Žinoma, čia dar nėra tų gražių takų, tvenkinių, bet valandos pasivaikščiojimas su gide Andželika Kriaučiūniene mums atskleidė pačius skaudžiausius tautos istorijos puslapius, kai čia viskas buvo sunaikinta sovietmečio metais. Dabar rūmai šviečia savo grožiu, kai kurios skulptūros parke jau atkurtos ir čia kasdien lankosi šimtai turistų. Rūmuose vyko Aneri ir Wojciech Weiss tapybos darbų paroda. Norintieji aplankė parodą, kiti vaikštinėjo ar ilsėjosi dvaro parke.

Kai dalinosi įspūdžiais išvykos dalyviai – buvo malonu girdėti, kad mūsų išvyka patenkinti ir grįžtant skambėjo lietuvių liaudies dainos. Lankant parodą atgimstančiuose Užutrakio dvaro rūmuose, įstrigo tapytojos Aneri Irenos žodžiai „Skausmas mane apvalė, gyvenimas sudegino, liepsnoje susivienijau su Dievu, o su –žeme pelenais“. Ar šie žodžiai neatspindi ir mūsų tautos, mūsų gyvenimo?

Norisi patikėti, kad ši mūsų kelionė ne tik priminė tautos istorijos puslapius, bet pasibeldė į mūsų dvasios gilumą, pažadino, sujaudino ir praturtino.

                                                         Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021