Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė parapijoje (2009-06-11)

Paskelbta: 2009-06-15

 

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo  Šventė prasidėjo Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Į šv. Mišias susirinko ženkliai daugiau tikinčiųjų nei įprastą vakarą.

Eucharistijos liturgijai vadovavo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo prof. kun. Robertas Pukenis, kun. Mindaugas Pukštys, vikaras kun. Vincas Kudirka.

Homilijoje klebonas kalbėjo, kad šventė vainikuoja velykinį laikotarpį. Šiandien mes dar kartą prisimenam Švč. Eucharistijos įsteigimą. Kristaus palikta Eucharistijos dovana įpareigoja švęsti Kristaus, Jo Gyvenimo, Jo mirties, Jo Prisikėlimo ir užtarimo pas Tėvą atminimą. Bažnyčia nuo pat pradžių vykdo Viešpaties priesaką – priimti Jo Kūną ir Kraują šv. Ostijoje, kaip Jis – būti atleidžiančiais, dovanojančiais, mylinčiais.

Po šv. Mišių visi išsirikiavo Devintinių procesijai. Pastoracinės tarybos nariai paruošė keturias stoteles, papuošė gėlėmis, žvakėmis, kilimėliais.

Pirmoje stotelėje prof. kun. R. Pukenis skaitė ir komentavo Evangeliją pagal Matą – Kristaus palaiminimai.

Antroje stotelėje klebonas mons. V. Grigaravičius skaitė ir komentavo Evangeliją pagal Morkų – antrasis duonos padauginimas.

Trečioje stotelėje vikaras kun. V. Kudirka skaitė ir komentavo Evangeliją pagal Luką – Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimas Paskutinės vakarienės metu.

Ketvirtoje stotelėje kun. M. Pukštys skaitė ir komentavo Evangeliją pagal Joną –

 

Jėzaus meilės įsakymo paskelbimas.

 

 Šia stotele mažojoje bažnyčioje baigėsi Švč. Sakramento garbinimas. 

Devintinės – mums, tikintiesiems, tai sielos atgaiva, glaudesnis ryšys su Viešpačiu. Jaudino ir džiugino viskas: Evangelijos žodžiai, kunigų komentarai, giesmės, nuoširdžiai, gražiai žiedlapius barstančios mergaitės....

                                                                        B. Vasylienė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021