Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Pavasaris ne tik už lango... (2009-05-25)

Paskelbta: 2009-06-02

 

Tai buvo galima pajusti gegužės 27-osios pavakarę užsukus į konferencijų salę, kur vyko gražus pagyvenusių žmonių sambūrio pavakarojimas.

Senjorai susirinko išsipuošę, su puikiausia nuotaika, ant stalo – visų atsinešti sumuštinukai, arbata, kava. Kvietėme ir jaunas šeimas kartu pabendrauti, gaila, kad tik dvi šeimos dalyvavo.

Labai apsidžiaugėme svečiais iš Žaliakalnio seniūnijos, visą vakarą su mumis praleido seniūnas Bronius Girdauskas ir jo pavaduotoja Daiva Sabiničienė.

Svečiuosna atvyko folkloro ansamblis „Svirbė“ iš Aleksoto, vadovaujamas Margaritos ir Rimanto Vaičekonių. Šis ansamblis mums padovanojo pačių gražiausių ir visų mėgiamų dainų, melodijų. Džiugino tai, kad ansamblyje dalyvauja ir tėvai, ir vaikai. Ir visa ansamblio programa – tai mūsų tautos dainos ir šokiai, papročiai. Buvo labai įdomu pamatyti ir išgirsti paaiškinimus, kokio krašto tautiniais rūbais buvo apsirengusios ansamblietės, pamatyti, kaip audžiamos juostos. Ansambliečiai apjungė susirinkusius, dainavome visi, dalyvavome varžytuvėse.

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius palaimino mūsų vaišių stalą ir pasidžiaugė, kad dar yra tokių ansamblių, kurie saugo tautos paveldą, jį puoselėja ir dalinasi sukauptu turtu su kitais.

Žaliakalnio seniūnijos seniūnas Bronius Girdauskas sveikino pagyvenusių žmonių sambūrio dalyvius, kurie renkasi pabendrauti, kurie domisi viskuo ir todėl nesensta, palinkėjo ir ateityje patirti bendravimo džiaugsmą būsimuose susitikimuose.

Senjorai labai dėkingi ansamblio vadovams ir dalyviams, padovanojusiems prasmingą pavakarę, priminusiems mūsų tautos kultūros lobius. Mes išties praturtėjome ir pajutome pavasarį ne už lango, bet širdyje.

                                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021