Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Giesmių festivalis „Giesmės Marijai“ (2007-05-29)

Paskelbta: 2007-05-31

Gegužės 29 d. į Kristaus Prisikėlimo bažnyčios vakarines pamaldas skubančius tikinčiuosius pasitiko skambūs jauni balsai. Vyko festivalio „Giesmės Marijai“ baigiamojo koncerto repeticija.

17.30 val. Kauno sakralinės mokyklos „Jaunučių“, „Vaikų“ choro dalyviai tvarkingai susėdo pirmose eilėse, o „Pastoralės“, „Giesmės“, VDU „Rasos“ gimnazijos „Gajos“, J.Basanavičiaus vidurinės mokyklos merginų chorų dalyvių dalis liko prie vargonų. Visi drauge giedojo Švč. M. Marijos litaniją.

Prasidėjus šv. Mišioms, kurias aukojo klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, jaunieji choristai giedojo su visa bendruomene.

Monsinjoro homilija buvo skirta Šiluvos M. Marijos pagarbinimui. Dekanas kvietė jaunimą sunkiomis akimirkomis kreiptis į Mariją – ji padės. Kiekviena nuoširdi malda, skirta Marijai, gali virsti rožių taku, vedančiu į išganymą.

Po iškilmingų šv. Mišių giedodami „Marija, Marija“ visi chorai išsirikiavo priekyje prie presbiterijos. Vadovei Nijolei Jautakienei diriguojant chorai atliko: „Sveika, sveika Marija“, „Marija šviesi ir maldinga“, Gintarės Jautakaitės-Hargreaves sukurtą giesmę „Šviesos Marija“.

Koncertą vainikavo padėkos žodžiai, linkėjimai, sveikinimai. Monsinjoras, dėkodamas jauniesiems atlikėjams, sakė: „Tai –jūsų padėka Dievui už malonės dovaną – sugebėjimą giedoti, dainuoti, garbinti Jį. Daug kas norėtų tai daryti, bet negali“. Linkėjo stiprybės, neišsižadėti to, ką gavo iš Dievo. Taip pat dėkojo tėveliams, kad leido „mažutėliams“ ateiti, giedoti, lankyti Sakralinę muzikos mokyklą, dėkojo festivalio organizatorėms - Sakralinės muzikos mokyklos direktorei Nijolei Jautakienei, Gintarei Jautakaitei-Hargreaves ir mokytojams.

                                                                                      Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021