Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – atsisveikinimas su vikaru kun. J. Grigoniu (2009-05-06)

Paskelbta: 2009-05-13


Mes jautėme Jūsų prieglobstį...

Sužinoję, kad labai greitai mūsų parapijos vikaras Julius Grigonis paliks mus – pasikvietėme į popietę. Juk su gerbiamu vikaru senjorai labai daug bendravo, klausėsi jo žodžio popietėse, dalinosi džiaugsmu prie bendro Kūčių, šv. Velykų stalo, o daugeliui jis buvo ir dvasios tėvu. Tad žinia, kad vikaras Julius paskirtas į Šventosios Dvasios (Šilainių) parapiją – labai nuliūdino senjorus.

Prisiminiau airių patarlę, kad žmonės gyvena vienas kito prieglobstyje. Taigi ir mes širdimi pajautėme gerbiamo vikaro Juliaus Grigonio prieglobstį. Ir kaip gaila to prieglobsčio, šilto, jaukaus, supratingo, skleidžiančio Dievo žodį, netekus.
Vikaras Julius Grigonis, apsilankęs popietėje, pasidalino mintimis apie pašaukimą, pasirinktą kelią. Jis pasidžiaugė mūsų parapija, žmonėmis, čia praleistus metus prisimins kaip gražiausią laikotarpį. Linkėjo senjorams neišsibarstyti, bet išlikti ir liudyti tikėjimą, kad jis būtų gyvas.„Pats didžiausias turtas parapijoje – žmogus. Ir kunigui džiaugsmas, kada gali jam patarti, paguosti, sustiprinti. Jeigu kunigas prakalba į žmogaus širdį, atsiranda ryšys, ko daugiau begalima norėti?“ – kalbėjo vikaras Julius.

Senjorai sako, kad išties Jūsų žodžiai, gerbiamas Vikare, buvo paramos, sustiprinimo, vilties žodžiai per Švč. Sakramentą, per šv. Mišias, per Dievo žodžio skelbimą. Ir Jūsų žodžiai pasiliko parapijiečių širdyse.

Senjorai, atsidėkodami vikarui Juliui Grigoniui, paskaitė eilių, padainavo dainų, dovanojo gėlių, linkėjo Dievo palaimos ir tarė „Tegul jūsų žodžiai būna pagalbos žodžiai tiems, kuriuos sutiksite“.

                                                               Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021