Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų kasdienybėje „Eik į savo kambarėlį“ paskutinis susitikimas parapijoje (2023-05-30)

Paskelbta: 2023-05-30

Pirmadienį, gegužės 29 d., turėjome paskutinį šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų kasdienybėje „Eik į savo kambarėlį“ susitikimą. Šią kelionę kartu ėjome nuo spalio vidurio, ištvermingai skirdami laiko kasdienei maldai ir kiekvieną pirmadienio vakarą susitikdami pasidalinti įžvalgomis, kaip atpažinome gyvai veikiantį Dievą savo gyvenimuose.


 Pratybas vedė T. Aldonas Gudaitis SJ ir krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narės Sigutė, Audronė ir Valerija. Paskutiniame susitikime pakvietėme dalyvius pasidalinti pratybų patirtimi. Džiugu buvo girdėti, kad Dievas palietė kiekvieną labai asmeniškai, ir šis laikas buvo vaisingas: pasikeitė malda, atrasti visai nauji maldos būdai, gyvai sutiktas Kristus, atrastas ryšys su Dievu, pajaustas Jo artumas, pasijusta mylimais Dievo vaikais, pažintas Švč. Mergelės Marijos rūpestis, perkeistas ryšys su artimu, požiūris į išgyvenamus sunkumus, skausmą ir kančią, atrasta neblėstanti išmėginimuose viltis.


Džiaugėmės neįkainojama bendrystės ir galimybės dalintis įžvalgomis su bendraminčiais patirtimi, gauti ir duoti. Nenorėdami skirtis, sutarėme birželio pradžioje susitikti dar vienai dienai, išgyventi Dievo ir vienas kito artumą gamtos prieglobstyje.

Tikiu, kad visus ir kiekvieną lydi ir lydės Dievo Tėvo Meilė, stiprins Jėzaus Kristaus auka, gaivins Šventoji Dvasia, gaubs Švč. Mergelės Marijos globa. Šlovė Viešpačiui! Valerija Lietuvnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021