Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su ilgamete Pastoracinės tarybos nare ir choro seniūne Janina Liaugaudiene (2023-04-06)

Paskelbta: 2023-04-06

Balandžio 5 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė atsisveikino su ilgamete Pastoracinės tarybos nare ir choro seniūne Janina Liaugaudiene.


Mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje tikintieji galėjo pagerbti velionės palaikus, buvo aukojamos šv. Mišios. Jų šventimui vadovavo buvęs šios parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.


Homilijoje kun. Nerijus kvietė liūdesio valandą ieškoti Jėzaus, o į Jo klausimą, užduotą Mortai, taip pat atsakyti, jog tikime, kad Jis yra Prisikėlimas ir gyvenimas.

 Kunigas kvietė dėkoti už Janinai duotus talentus, kuriais ji gyveno: 40 metų skirtų parapijos Sumos chorui, dvidešimt - Pastoracinei tarybai. Šias pareigas Janina ėjo tuomet, kada buvo atstatoma Kristaus Prisikėlimo bazilika, todėl reikėjo daug jėgų, ištvermės, sumanumo. Ji kūrė naujas choro tradicijas, atrodė, pasak kunigo, kad visais rūpinasi tarsi mama.


Po šv. Mišių mons. V. Grigaravičius atliko paskutiniojo atsisveikinimo ir užtarimo apeigas, o velionės palaikus į Eigulių kapines palydėjo kun. N. Pipiras.


 Gražu, jog atsisveikinime dalyvavo buvę parapijos choristai, Šv. Mišių metu vargonais grojo buvusi Kristaus Prisikėlimo bažnyčios vargonininkė,   maestro Danguolė Beinarytė.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021