Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - susitikimas su seminaristu A. Vaitiekūnu bei maldos grupės už Ukrainą vadove Dalia Tarailiene (2023-01-12)

Paskelbta: 2023-01-12

" Sveikata, meilė, draugystė, laimė, tikėjimas, viltis, nuoširdumas, taika, ramybė, laisvė ir dar daugybė dovanų kraitelėje, kurią atsinešė parapijos senjorai į Naujuosius 2023 - iuosius metus, pasklido ant šventinio pirmojo susitikimo stalo. Sveikindamas susirinkusius, parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius pasidžiaugė, kad kiekvienas čia atėjęs yra reikalingas ir laukiamas, kad ir laimėje, ir sunkiame laikotarpyje malda prašome Dievo pagalbos, palaikome vieni kitus ir džiaugiamės gyvenimu kiekvieną dieną.


Pristatydamas svečią Andrių Vaitiekūną, klebonas pasidžiaugė, kad jis įgyvendino savo seną svajonę - tapti kunigu. ”Kunigas yra Dievo balsas ir siekia skleisti Kristaus meilės žinią, priartinti žmones prie Viešpaties’,- šypsodamas kalbėjo klierikas. Nuoširdumu ir atvirumu pavergęs susirinkusius, gerb. Andrius papasakojo apie ryšį su Lietuva, apie Kaune, Aušros take tebestovinčius protėvių namus.


Turiningai supažindinęs su Australija bei gyvenimu, mokslais ir darbu toje šalyje, pirmojo susitikimo svečias pažadėjo ,kad grįžęs iš Romos, kurioje šiuo metu studijuoja, dažnai aplankys senjorus ir kartu švęs gyvenimą. Antrojo šių metų susitikimo metu parapijos senjorai susitiko su maldos grupės už Ukrainą koordinatore Dalia Tarailiene.


"Laikas yra ir jo nelieka.Jis duoda ir atima.Laikas ateina ir nueina. Jis amžinas”,- taip ponia Dalia pasitiko senjorus savo kurtomis eilėmis. Iš tiesų, sunku patikėti iš kur laiko atsargų gauna ši veikli moteris. Papasakojusi apie savo gyvenimo laikotarpį Vilniuje, kūrybą, režisūrinius darbus, organizacinį darbą piligriminėje veikloje, Dalia pasakojo, kad grįžusi į savo gimtąjį Kauną tikėjosi ramaus gyvenimo, tačiau......


 Nuo pirmos karo Ukrainoje dienos ji subūrė maldos grupę Kristaus  Prisikėlimo parapijoje ir kiekvieną dieną malda palaiko kovojančius už savo ir mūsų laisvę. Jau nebeskaičiuoja ji kiek labdaros ir žvakelių, kurios gaminamos bazilikoje, išvežta į Ukrainą. Ir tai bus daroma tol, kol bus reikalinga.

 Prisiminę Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje, senjorai kartu su viešniomis Dalia Tarailiene bei Tatjana Norkevičiene tikino viltingai laukiantys, kad greitai ir Ukrainoje vyks atstatymo darbai ir įsivyraus taika. Susitikimo pabaigoje skambėjo Lietuvos ir Ukrainos himnai.

  Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021