Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminėtos Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 18-osios metinės (2022-12-27)

Paskelbta: 2022-12-27

Gruodžio 26, antrąją Šv. Kalėdų dieną, minint Kristaus Prisikėlimo bazilikos konsekracijos 18-ąsias metines, iškilmingoms  šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, arkivyskupo asmeninis sekretorius ir kurijos vicekancleris kun. Vincentas Lizdenis, parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius, parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, patarnavo diakonai Benas Ulevičius ir Darius Chmieliauskas, klierikai.

Pradėdamas šv. Mišias, arkivyskupas pasveikino visus susirinkusius šioje bazilikoje ir priminė,  kad  gruodžio 26 d. minime  šv. Steponą, vieną iš septynių artimo meilės darbams paskirtų diakonų, kuris tapo pirmuoju kankiniu ir taip pat švenčiame  šios Tautos šventovės konsekracijos 18-ąsias metines.


Sakydamas homiliją, arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad yra dalykų, kurie žmogiškai nepaaiškinami, tai ištvermė išbandymų metu.

Arkivyskupas trumpai priminė ir bazilikos istoriją. Ji, pasak arkivyskupo, tarsi laisvės švyturys.

Žodžio liturgijos dalyje skaitinius skaitė Švento Rašto skaitovai, diakonas Benas Ulevičius  paskelbė Dievo Žodį.


Po visuotinės maldos atnašas prie altoriaus atnešė jaunų šeimų atstovai su savo atžalomis.

 Į šv. Mišias gražiai įsiliejo atliepai ir giesmės, kurias atliko  bazilikos choras “In Vivo Dei“, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.


 Šv. Mišių pabaigoje  susirinkusiems tikintiesiems arkivyskupas suteikė iškilmingą ganytojišką palaiminimą.

 Tedžiūgauja Jūsų širdys Betliejaus artumoje ir ramybėje…


Vyko tiesioginė transliacija per LRT televiziją ir Marijos radiją.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021