Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos darbuotojų kūčios (2022-12-23)

Paskelbta: 2022-12-27

Pačiame darbų įkarštyje prieš šv. Kalėdas, gruodžio 23- ąją, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius sukvietė parapijos kunigus ir darbuotojus prie Kūčių stalo.


 Šiemet tarp dalyvaujančių buvo ir ukrainiečiai gyvenantys parapijoje, kurie kaip parapijos šeimos nariai, buvo pakviesti pasidžiaugti artėjančių šv. Kalėdų džiaugsmu.

 Kūčios prasidėjo malda, kalėdaičio laužymu ir pasidalijimu,   Dvasios ramybės, sveikatos, tikėjimo visa kas gera, pasitikėjimo ir tikrumo, nuoširdumo palinkėjimais vieni kitiems.


Klebonas,  pasidžiaugęs bendryste, linkėjo prasmingo laukimo, vilties, sveikatos ir begalinio tikėjimo, kad gyvensime taikoje ir ramybėje.


 Ukrainiečiai su jauduliu nuoširdžiai dėkojo klebonui už prieglobstį, kalbėjo apie išgyventas akimirkas parapijoje, sutiktus mylimus žmonės.

Nuoširdus bendravimas, skaitomos Eglės eilės,  truputis juoko akimirkų,   kun. Nerijaus dovanota dar kvepianti spaustuvės dažais knygelė "Laiko liturgija" ir klebono dovanotas 2023 m."Prisikėlimo " kalendorius  pakėlė visiems nuotaiką laukiant šv. Kalėdų.


Tegul šv. Kalėdų žvaigždė apšviečia Jūsų širdis ir namus, įsileiskime Kūdikėlį Jėzų į savo kasdienybės gyvenimą, kad įsiviešpatautų taika, ramybė ir meilė! Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021