Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kalėdinė „Gerumo akcijos" idėja (2022-12-16)

Paskelbta: 2022-12-19


Jau trečius metus iš eilės, trečiąjį Advento sekmadienį, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyksta Kolumbo riterių ir Kauno "Arkos" bendruomenės "Gerumo akcija". Akcijos tikslas - paremti intelekto negalią turinčius mūsų bičiulius.

 Akcijos metu Arkos bendruomenės atstovai ir Kolumbo riteris Vitas Lendraitis parapijiečiams siūlė už aukas įsigyti rankdarbių, kuriuos sukūrė intelekto negalią turintys Arkos bendruomenės nariai.


Parapijiečiai už auką galėjo įsigyti dirbinių iš keramikos, molio, taip pat kalėdinių žvakių. Klebonui kun. Kęstučiui Rugevičiui sekmadienį skelbiant apie „Gerumo akcijos" tikslus, parapijiečiai buvo itin dosnūs! Visos surinktos aukos bus panaudotos intelekto negalią turinčių Arkos bendruomenės išlaikymui, kad galėtų oriai gyventi, dirbti, kurti, mokytis ir bendrauti.

Kartu tikimės bendradarbiauti ir ateityje, nes mūsų tikslai ir siekiai glaudžiai siejasi - dar aktyviau įtraukti pasauliečius į aktyvų socialinį veikimą, teikti atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, prisidėti prie labdaringos ir savanoriškos veiklos, nuoširdžiai aukoti savo laisvą laiką prasmingai savanorystei, rinkti aukas visuomenei svarbiems renginiams.

Dėkojame už pagalbą Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebonui kun. Kęstučiui Rugevičiui ir parapijiečiams už surinktas aukas.

Vitas Lendraitis

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021