Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos parapijoje (2022-12-12)

Paskelbta: 2022-12-12


Gruodžio 10 - 11 dienomis  Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Advento rekolekcijos. Jas vedė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Rekolekcijos pradėtos  šeštadienio  vakarą giedant himną į Šventąją Dvasią. Sekmadienio ryte mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje giedotos Marijos valandos.

Per visas Šv. Mišias sakyti rekolekcijų pamokslai. Juose kunigas ragino išgirsti Dievo žinią, drauge keliauti Advento kelionės metu su Jonu Krikštytoju, Švč. Mergele Marija, šventuoju Juozapu visiems kartu ieškant džiaugsmo, į kurį visą žmoniją kviečia Kūrėjas. Linkėta likusį Adventą įprasminti gerais darbais, kurie uždegtų širdis, nebijoti pažvelgti vieniems į kitus. Tik taip, pasak kunigo, galima nukasti kalvas ir išlyginti kelius Viešpačiui.

Rekolekcijos baigtos sekmadienio vakarinių Šv. Mišių metu giedant padėkos himną "Tave, Dieve, garbinam".


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021