Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Klausykime savo širdies (2009-03-04)

Paskelbta: 2009-03-09

 

Antroji Gavėnios savaitė. Trečiadienio popietėje klausėmės Jono Pauliaus II maldos „Atnaujink mums savo gailestingumo stebuklus, atsiųsk savo Dvasią, idant ji veiktų mūsų širdyse, kad nedraugai atsivertų dialogui, priešai paspaustų vieni kitiems rankas, tautas sutarimas sujungtų“. Šie ir kiti šios maldos žodžiai primena kiekvienam, ką reikėtų nuveikti Gavėnios metu.

Susivokti, kas tu esi žmogau, pamąstyti, įsiklausyti, ką kalba širdis, kas tiktai mūsų gyvenime iliuzija , kas yra tas mūsų „aš“,- popietėje mums rikiavo savasties paslaptis Kauno tautinės kultūros centro metodininkas Aleksandras Žarskus. Jis priminė mums Šventąjį Kazimierą ir jo gyvenimo credo: „Geriau mirti, negu nusidėti“, priminė ne tik jo, bet ir kitų šventųjų gyvenimo kelio pasirinkimą.

O kaip mes elgiamies, kuo mes gyvename, kodėl susiviliojame kūniškais malonumais, kodėl dažnai neišgirstame, ką mums pasako širdis? Juk Pelenų diena mums primena, kas esi žmogau, primena apie būties laikinumą, primena apie savastį. „Bandykime nurungti protą ir paklausykime širdies”, - kvietė lektorius Aleksandras.
Susitikimą senjorai pabaigė kartu sugiedodami Maironio „Marija, Marija“.

                                                       Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021