Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmasis Advento sekmadienis parapijoje (2022-11-27)

Paskelbta: 2022-11-28

Lapkričio 27 d., sekmadienį, kartu su visa Bažnyčia pradėjome Adventą - laukimo metą švęsti Jėzaus Kristaus Gimimą – Šventąsias Kalėdas.


Pirmąjį Advento sekmadienio rytą mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnytėlėje kun. Nerijus Pipiras pašventino vainiką su keturiomis žvakėmis. Uždegus pirmąją žvakę, iškilmingai buvo giedamos Marijos valandos.


11val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, giedant chorui „In Vivo Dei“ giesmę „Rasokit dangūs“, prie altoriaus, lydimas parapijos jaunų šeimų tėvelių ir vaikučių, atėjęs parapijos klebonas kun. K.Rugevičius kreipėsi į tikinčiuosius, sakydamas, jog pradedame laiką, kuris mus priverčia sustoti, atsigręžti atgal, pamąstyti.


Tą padaryti mums padeda ir Šv. Mišių skaitiniai, ir užžiebta žvakės liepsna.


"Jėzus ateina susitikti su mumis, tačiau ar mes tam esame pasiruošę? - homilijos metu klausė klebonas, visiems tikintiesiems linkėdamas susitaikymo vieni su kitais, atsiprašymo, ramybės ir vilties.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021