Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių diena parapijoje (2022-11-03)

Paskelbta: 2022-11-03

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų dieną, šv. Mišių metu melsta visų Šventųjų užtarimo.

 Homilijose akcentuota, kad šventieji - epochos žmonės, pasitikėję Dievu ir vykdę Jo valią.

Po vakarinių šv. Mišių bazilikoje buvo einama gedulinė maldavimų procesija, meldžiantis už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d., Vėlinių dieną, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šv. Mišas aukojęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras kvietė nepamiršti, jog žvakė, kurią uždegame ant mirusiųjų kapų - Prisikėlimo simbolis, o Prisikėlimo viltimi turime vadovautis jau dabar.

Šv. Mišių metu buvo giedamos gedulinės liturginės valandos, o po šv. Mišių melstasi prie bažnyčios šventoriuje palaidotų vyskupo dr. Romualdo Krikščiūno, kunigų Vaclovo Aleksandravičiaus ir Virgilijaus Dudonio kapų, paminėtos vyskupo mirties 12-osios  metinės.

Ir kitų šv. Mišių metu sakytose homilijose akcentuota maldos už mirusiuosius svarba, o po po vakarinių šv. Mišių bazilikoje vyko gedulinė maldavimų procesija.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021