Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Susikaupimo valanda skirta Gyvojo Rožinio maldos grupės nariams ir Švč. Sakramento adoruotojams (2022-10-30)

Paskelbta: 2022-11-03

Spalio 29 dieną, šeštadienį, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko susikaupimo valanda - susitikimas, skirtas Gyvojo Rožinio maldos grupės nariams ir Švč. Sakramento adoruotojams.

Katechezę sakęs parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras kvietė nepaliauti "buvus Marijos mokykloje". Marija - Eucharistijos moteris - kreipdama savo žvilgsnį į Jėzų, moko mus Juo pasitikėti, Jam atsiduoti. Ji pagelbsti mums tikėjimo kelionėje, todėl, pasak kunigo, svarbu ypatingai šiais sudėtingais laikais neišmesti iš akių Marijos.

 Konferencijos pabaigoje kun. Nerijus aptarė Gyvojo Rožinio maldos struktūrą, kvietė Rožinio maldos nepamiršti ir pasibaigus spalio mėnesiui. Vėliau, Šv. Mišių, kurias aukojo kun. N. Pipiras, buvo meldžiamasi už Gyvojo Rožinio draugijos gyvus ir mirusius narius, taip pat Švč. Sakramento adoruotojus.


Homilijoje kun. Nerijus kvietė nepamiršti Marijos prašymo: "Darykite ką Jis jums lieps". Pasak kunigo, šis prašymas – pagalba pasirinkti tinkamiausias vietas Dangiškame Pokylyje.


Po Šv. Mišių Gyvojo Rožinio draugijos nariai ir Švč. sakramento adoruotojai bendravo prie arbatos puodelio.

                                                                   Kristaus Prsikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021