Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Bazilikoje svečiavosi Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras (2022-10-11)

Paskelbta: 2022-10-11

Spalio 8 dieną Kristaus Prisikėlimo bazilikoje   svečiavosi Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Ritos Venskevičienės. Choristus lydėjo parapijos vikaras kun. Rimantas Kaunietis.

Nuo pat ryto choristai aplankė Kauno arkikatedrą baziliką, kunigų seminariją, Pažaislio vienuolyną, o popietę atvyko į Kristaus Prisikėlimo baziliką.

Čia juos pasitiko iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos kilęs (šioje parapijoje gyvena tėveliai) parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis supažindino su bazilikos istorija, palydėjo svečius į terasą, iš kur buvo galima pasigrožėti rudenėjančio Kauno panorama.


 Vakare svečiai giedojo šv. Mišių metu, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius, koncelebravo parapijos vikaras kun. N. Pipiras ir svečias kun. R. Kaunietis.

 Homilijoje kun. N. Pipiras kvietė nebijoti "šiek tiek paplaukti prieš srovę" ir atrasti laiko dėkoti Viešpačiui.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021