Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų susitikimas su Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboro diakonu Konstantinu Pankrašovu bei jo žmona dr. prof. Tatjana (2022-09-28)

Paskelbta: 2022-09-30

"Siek taikingos dvasios ir tūkstančiai aplink tave bus išgelbėti". Šiais šv. Serafimo Saroviečio žodžiais prasidėjo parapijos senjorų ir Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboro diakono Konstantino Pankrašovo bei jo žmonos, humanitarinių mokslų daktarės, profesorės Tatjanos Solomonik-Pankrašovos susitikimas.

 Susirinkusius pasveikinęs ir palaiminęs parapijos kunigas Sigitas Bitkauskas, palinkėjo dvasinės ramybės ir kasdieninės maldos už taiką pasaulyje. "Tikras dvasinis gyvenimas daro žmogų laimingą. Kiekvienas daiktas ar įvykis mūsų gyvenime turi prasmę. Gamta ir jos stebuklai - geriausi mūsų mokytojai. Prieš smerkdamas kitus, visų pirma turi pažvelgti į savo sielą ir širdį. Tapdamas geresniu, tu galėsi padėti ir kitiems. Žinoma, tam reikalinga nuoširdi malda" - savo nuoširdžiu kalbėjimu profesorė Tatjana pavergė susirinkusiųjų širdis.


"Mūsų gyvenimus galima palyginti su fortepijonu - balti ir juodi klavišai groja nuostabią mūsų gyvenimo muziką, tačiau kartais jie išsiderina, todėl reikia meistro, derintojo. Geriausias dalykas susiderinimui - išpažintis ir malda", - pokalbį tęsė diakonas Konstantinas. Reikia išmokti nesmerkti žmogaus, o tik jo nuodėmę. Dievas nesprendžia mūsų gyvenimo vingių ar buitinių problemų. Dievas su didele meile mums duoda galimybę pasirinkti. Dvasingumas ir nuolankumas nėra pasaulio atsižadėjimas ar pataikavimas. Dvasingumas ir nuolankumas - tai tikrojo žmogaus aš ir giliųjų pasaulio prasmių jungtis."


 Prie arbatos puodelio ir rudens gėrybių vaišių ilgai vyko nuoširdūs pokalbiai ir diskusijos apie senjorams rūpimus klausimus. Vėliau gerb. Tatjana žavėjo susirinkusius poezijos skaitymais.

Klebonas Kęstutis Rugevičius, pasidžiaugęs parapijos senjorų noru aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime, padėkojęs garbingiems svečiams už dovanotą meilę, pagarbą ir dėkingumą, palinkėjo Dievo palaimos , prasmingų susitikimų, kurie praturtina ir suvienija.


                                                   Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021