Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pastoracinės tarybos posėdis (2022-09-29)

Paskelbta: 2022-09-29

Rugsėjo 28 d. po vakarų šv. Mišių parapijos klebonas Kęstutis Rugevičius sukvietė pastoracinės tarybos narius į pirmąjį posėdį, kurio tikslas buvo susipažinti su tarybos nariais, pasidomėti kaip jiems sekasi darbuotis taryboje, išsakyti pasiūlymus, idėjas.


Kalbėta apie Švenčiausiojo Sakramento adoraciją mažojoje bažnytėlėje. Iškelta opi adoruotojų stygiaus problema. Klebonas pasidalijo mintimis apie būtinybę taupyti elektrą, numatomus personalo pokyčius, naujos Pastoracinės tarybos sudarymą.

 Buvo pasidžiaugta, kad parapijoje jau prasidėjo pamokėlės Pirmos Komunijos vaikams ir sutvirtinamiesiems. Ateityje, pasak klebono, planuojama reguliariai kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį rengti vidinio gydymo pamaldas, organizuojamą katechezę suaugusiems.


 Posėdis baigėsi bendryste prie arbatos puodelio ragaujant skanų tortą.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021