Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo bazilikoje paminėta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 67-osios mirties metinės (2022-09-27)

Paskelbta: 2022-09-27


Rugsėjo 26 dienos vakare Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje buvo paminėta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 67-osios mirties metinės.

Šia proga šv. Mišias aukojo Dievo tarnaičių Adelės Dirsytės ir Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos bylų postulatorius kun. Andrius Končius, koncelebravo vicepostulatorius, parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras.

Homilijoje kun. Andrius pažymėjo, kad Adelė ypatingai pasitikėjo Dievu. Jos pavyzdys liudija, kad Jobo drama, kurią pasakoja šv. Mišių pirmasis skaitinys, tęsiasi ir mūsų laikais, o pasitikėti Dievu įmanoma.

Pasibaigus šv. Mišioms buvo skaitomi Adelės Dirsytės laiškai savo artimiesiems. Skaitant juos galima justi tą atmosferą, kurioje Dievo tarnaitei teko liudyti tikėjimą. Bet Adelė ir šį laiką išgyveno kaip maldos laiką. Susirinkusieji galėjo pamatyti, kaip atrodė Adelės laiškai, rašyti lagerio sąlygomis. Buvo perskaityti keli išlikę Adelės eilėraščių posmai, perskaitytas drauge kalėjusios Aldonos Pakštytės liudijimas, publikuotas dr. Mindaugo Bloznelio sudarytoje knygoje "Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai" (2003).

Prisiminimų valanda baigta bendra malda prašant, kad Adelė Dirsytė būtų paskelbta Palaimintąja.

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė (1909-1955)

                                     Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021