Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai parapijoje

Paskelbta: 2022-09-12

Rugsėjo 11 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.


Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs parapijos klebonas kun. Kęstutis Rugevičius kreipėsi į gausiai susirinkusius tikinčiuosius: „Šiandien mes esame sukviesti į Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos gimtadienį, didelis džiaugsmas mūsų širdyse, mūsų gyvenime, kad galime kartu švęsti šią iškilmę vienijantis su maldininkais, dalyvaujančiais didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.“


Klebonas, komentuodamas Evangeliją pagal Luką, pasakojančią Jėzaus palyginimą apie sūnaus palaidūno sugrįžimą pas tėvą, homilijoje kalbėjo apie vieną svarbiausių žmogaus gyvenimo įvykių – atsivertimą.

 „Gailestingasis Tėvas laukia savo paklydėlio sūnaus ir pasitinka jį apkabinimu, o mes ar esame gailestingi kaip tas tėvas, priimantis savo grįžtantį sūnų?“ - iškėlė klausimą klebonas.

Marijos pavyzdys kviečia mus žvelgti vienas į kitą su meile ir pasitikėjimu, o Jėzaus atnešta žinia, jog visi esame broliai, laukiami svetinguose Tėvo namuose, tegul liudija mums „apie mumyse gyvenančią viltį (1Pt 3,15). „Atraskime tą džiaugsmą, neuždarykime savo širdžių, nestatykime barjerų nei Dievui, nei vienas kitam“, - baigė homiliją klebonas.

 

Po šv. Mišių bazilikoje vyko koncertas – muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės pilnoji“. Koncertą pradėjo Kauno muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus.


Klausantis Ilonos Klusaitės smuiko melodijų mintys tarsi kilo į dangų apie Švenčiausiąją Mergelę Mariją, jos nuolankumą, jos meilę kiekvienam iš mūsų.


 Vėliau publikos širdis, pritariant klavišiniams (Motiejus Bazaras) virpino saksofono virtuozas Petras Vyšniauskas. Jo rankose saksofonas tarsi atgyja, o improvizacijų keliamas virpulys persmelkia iki sielos gelmių.


 Skambėjo Z. Bružaitės, J. S. Bach, A. Marcello, M. Bruch, A. Piazzolla. E. Morricone kūriniai.



Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021