Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Jaunų šeimų sekmadienis Rumšiškėse (2022-07-18)

Paskelbta: 2022-08-05

Liepos 17-osios sekmadienį, dvelkiant maloniai gaiviam Kauno marių vėjeliui su šeimomis garlaiviu „Nemunas“ atplaukėme į Rumšiškes. Miestelyje pirmiausiai aplankėme jaukią, medinukę Šv. Arkangelo Mykolo bažnytėlę.


Pasimeldę šv. Mišiose, klausėmės parapijos klebono kun. Ginto Rumševičiaus trumpo pasakojimo apie bažnyčios istoriją. Ypatinga žinia, kad ši bažnyčia vienintelė šventovė, kurią sovietų valdžia leido išsaugoti iškeliant ją aukštyn iš Nemunu užlieti planuojamų teritorijų. Taip pat sužavėjo išskirtinis parapijiečių pamaldumas parapijos globėjui arkangelui Mykolui. Dar viena, palikusi didžiulį įspūdį dėl savo jaukumo ir šviežia mediena dar kvepianti - Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, esanti Lietuvos liaudies buities muziejuje. Ši bažnytėlė ne taip seniai – 2017 m. buvo atkurta ir pašventinta.


Bažnyčios neįprasta - aštuoniakampė architektūra identiška Sasnavoje (Marijampolės sav.) stovėjusiai bažnyčiai. Įdomu tai, kad šios bažnyčios statybai panaudotos išskirtinai – tik natūralios medienos konstrukcinės medžiagos. Čia iškilmingai švenčiami Žolinių atlaidai, teikiami Santuokos bei Krikšto sakramentai.

 Po smagaus pasivaikščiojimo sodybose, atokvėpiui ir agapei susėdome čia pat esančioje pievelėje... Ypatingas Dievo padovanotas šis laikas... Būti drauge su tikėjimo bendraminčiais, dalintis ne tik gražiausių akimirkų įspūdžiais, bet ir kasdienybėje iškylančiais klausimais.... Nuoširdaus džiaugsmo ir meilės akimis žvelgti į mūsų augančius vaikus, jų norą pažinti, patirti, bendrauti...

 Visų parapijos Jaunų šeimų ratelio vardu dėkojame klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui ir ses. Ramutei Budvytytei SSC už nuoširdų palaikymą ir aktyvų darbą šeimų sielovadoje.

Kristina Gelažnikienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021