Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijoje pastoracinės tarybos narių ir institucijų vadovų posėdis keičiantis klebonams (2022-06-28)

Paskelbta: 2022-06-28

Birželio 27 d. parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius sukvietė parapijos Pastoracinės tarybos narius, institucijų vadovus į paskutinį posėdį savo kadencijoje Kristaus Prisikėlimo parapijoje.


 Posėdis prasidėjo malda, po kurios monsinjoras perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretą dėl jo atleidimo iš Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono pareigų ir naujo paskyrimo tarnystei į Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą.

Klebonas nuoširdžiai padėkojo visiems, tiek tarybos nariams, tiek grupelių vadovams, buvusiems kartu ir dalyvavusiems parapijos veikloje, sprendžiant organizacinius klausimus.


 „20 metų kartu - tai ilgas laiko tarpas, kai reikėjo daug nuveikti, tapome tarsi viena didelė šeima, jaučiu, užsimezgusi bendrystė liks tarp mūsų. Laukia nauji iššūkiai tiek jums, tiek man naujoje parapijoje, “- kalbėjo klebonas.


 Posėdžio metu buvo pasidalinta darbo rezultatais, aptarta, kaip bus vykdomas parapijos turto perdavimas, išrinkta darbo komisija, nuspręsta, kad Padėkos šv. Mišios ir parapijos perdavimas vyks 2022 m. liepos 31 d.

 Klebonas kvietė ir toliau sėkmingai darbuotis prie naujojo klebono kun. K.Rugevičiaus.


                                                         Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021