Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų kelionė į Druskininkus (2022-06-18)

Paskelbta: 2022-06-20

"Sugrįžk į savo širdį, o iš jos - į Dievą, nes kelias nuo tavo širdies į Dievą nėra ilgas"- Šv. Augustinas. Tokiam sugrįžimui palikę kasdienius rūpesčius, susikaupę, atvėrę savo širdis, parapijos senjorai, lydimi klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, leidosi į dvasinę kelionę.


 Pirma kelionės stotelė - Alytus, Šv. Kazimiero bažnyčios šventorius, kur lygiai prieš dvylika metų palaidotas kanauninkas Juozas Gražulis. Vos vienerius metus kun. Juozas talkino Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintiesiems aukodamas šv. Mišias, bendraudamas su parapijos senjorais, bet ir per šį trumpą laikotarpį buvo juntamas jo begalinis nuoširdumas, meilė žmonėms bei uoli tarnystė Viešpačiui. Nuoširdi malda, jautrūs prisiminimai prie kapo bei uždegtos žvakelės kun. J. Gražulio rūpesčiu rekonstruotoje Šv. Kazimiero bažnyčioje - tai parapijos senjorų dovana į Dievo namus išėjusiam kunigui Juozui Gražuliui.

Kelionė į Druskininkus neprailgo. Gėrėdamiesi nuostabiais vasaros peizažais, apglėbti vaiskia miškų žaluma ir pievų žydėjimu, senjorai nuoširdžia malda tęsė kelionę. Susikaupę ir dėmesingai piligrimai klausėsi klebono pokalbio apie Viešpaties maldą - "Tėve mūsų". Ją kartodami kas dieną, mes retai susimąstome, kokiu būdu galime tą maldą kalbėti ir kur mes tuo metu esame, koks mūsų santykis su Dievu.

 

Kreipdamiesi į visos žmonijos Tėvą, kuris yra Danguje ir amžinai egzistuoja, mes maldoje prašome septynių dalykų - garbinti Dievą, laukti antrojo Kristaus atėjimo, kad Viešpaties valia įsivyrautų žemėje, fizinės galimybės gyventi šiuo momentu, atleisti kaltes tiek ir tokiu laipsniu, kokiu pats atleidi, apsaugoti nuo žemiškųjų pagundų. Jeigu Dievas mums davė tokią maldą, kaip " Tėve mūsų", Jis apsaugos mus ir palaimins.

 Gražus sutapimas, kad kelionė vyko Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventės dieną - Devintines. Supažindinęs su Devintinių švente Lietuvoje ir pasaulyje, monsinjoras V. Grigaravičius gražiai įvardijo šventės prasmę - " Tai Ostija, mums dangų atidaranti".

Druskininkuose aplankę Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, senjorai karštai meldėsi, prašydami malonių savo artimiesiems, susipažino su 11 dailės paminklų: molbertine tapyba, skulptūromis, vitražais.

 Visus keliauninkus sužavėjo kelionė vieninteliu Lietuvoje lynų keltuvu. 45 metrų aukštyje, tarsi iš apžvalgos rato, senjorai išvydo įspūdingus Druskininkų kurorto miškus, Nemuno upės vingius ir nuostabią miesto panoramą. Sudalyvavus viktorinoje "Ką žinote apie Druskininkus", kelionė tęsėsi į pirmąjį ir vienintelį pasaulyje Šakočių muziejų, kuriame iki šiol eksponuojamas analogų neturintis šakotis - Gineso rekordininkas; jo aukštis - 3 m 72 cm, o sveria šis milžinas beveik 86 kg!

Ant Ratnyčėlės kranto surengtoje agapėje, laimindamas stalą ir susirinkusius, klebonas dėkojo senjorams už ištikimybę parapijai, už kasdienę maldą, už bendrystę ir dalijimąsi. Tai, ką turime ir nešame dėkingai Viešpačiui ir po to dalijamės vieni su kitais, tada tai tampa pakankamu ir netgi dar lieka. Kelionė namo neprailgo, atvirkščiai, pritrūko laiko, nes nespėta sudainuoti visų širdžiai brangių dainų.

                                                     Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021