Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos moderatoriai Sinodinio kelio šventėje (2022-06-16)

Paskelbta: 2022-06-16

 Popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 10 dieną, aukodamas Vyskupų Sinodo atidarymo Mišias, jų metu suteikė siuntimą ir palaiminimą, lydėsiančius Dievo tautą viso sinodinio proceso metu. „Esame kviečiami tapti susitikimo meno ekspertais, ne renginių organizavimo ar problemų teorinių paaiškinimų ekspertais. Skirti laiko susitikimui su Viešpačiu ir pasirengti mūsų tarpusavio susitikimams. Susitikimai mus pakeičia, dažnai paskatina žengti naujais, nenumatytais keliais. Dažnai Dievas būtent šitaip parodo, kuriuo keliu eiti. Tikrasis susitikimas įvyksta tik jei klausomės kito. Jėzus nuoširdžiai išklauso turtingo vyro, leidžia jam laisvai išsikalbėti. Žengti Sinodo keliu reiškia eiti tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo įsikūnijęs Žodis, sekti jo pėdomis, klausytis jo žodžio kartu su kitų žodžiu. Šventoji Dvasia prašo, kad klausytumės kiekvienos Bažnyčios, tautos ir valstybės keliamų klausimų, būgštavimų, vilčių, taip pat įsiklausant į pasaulį, į jo permainų keliamus iššūkius. „Neužmigdykime širdžių, neapsišarvuokime savo tikrume. Klausykimės vieni kitų!“ – ragino popiežius.


Birželio 15 d. šv. Padėkos Mišiomis Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas  K. Kėvalas, konselebravo arkivyskupijos kunigai prasidėjo Sinodinio kelio  simpoziumas – pabaigos – padėkos šventė Kauno arkivyskupijoje.


Arkivyskupas K. Kėvalas homilijoje kalbėjo:"Popiežius Pranciškus pakvietė mus visus į Sinodinį kelią – leistis į nuotykį ir ypatingu būdu išgyventi bendrystę su Visuotine Bažnyčia. Dalyvavome toje iniciatyvoje, popiežius pakvietus visą Bažnyčią tokiu būdu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui. Ir Kauno arkivyskupijoje būta pokalbių, susitikimų, įžvalgų, tačiau svarbiausia – susitikome vieni su kitais ir vėl apmąstėme Bažnyčios kaip šeimos kelionės kryptį, kuri visad yra koreguojama laiko ir Šventosios Dvasios vedama. (skaityti >>>)

Prabėgo 7 septyni mėnesiai kaip mes, parapijos sinodinio kelio moderatoriai su darbo grupės nariais, kiekvieną mėnesį pasikvietę bendruomenės narius, diskutavome, išsakėme nuomonę,  dalinomės  įžvalgomis septyniomis paskelbtomis temomis.


Ir štai sinodinio kelio aptarimas Kauno arkivyskupijoje. Susirinkusius, pasveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas K.Kėvalas, Sinodinio kelio koordinatorė V. Spangelevičiūtė - Kniežienė bei  kun. A. Kazlauskas, pakvietė  pasidalinti mintimis, pabendrauti ir išklausyti kokios buvo įžvalgos šiomis  temomis,  kurios buvo suskirstytos 3 dalimis: Kas mums brangu Bažnyčioje? Kokie skauduliai, blogis? Kokia iššūkiai ir  patarimai ateičiai? Kokią bažnyčią norėčiau matyti ateityje?


Visų galutinis sprendimas – Sinodinis kelias dar nesibaigė, negalime sustoti, reikia keliauti ir toliau, ieškoti būdų kaip tai padaryti.

Dėkojame visiems bendruomenės nariams dalyvavusiems  šioje sinodinėje kelionėje ir tariame  "Iki kitų susitikimų!"

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021