Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Senjorų popietėje – mons. V. Grigaravičiaus įspūdžiai iš misijų Kazachstane (2022-06-03)

Paskelbta: 2022-06-03

"Aš visuomet esu misija; tu visuomet esi misija; kiekvienas pakrikštytas ir pakrikštytoji yra misija. Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius.(plg. Ef1, 3-6).

 Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius birželio 1 d. pakvietęs senjorus į susitikimą, pasidalino savo kelionės į Kazachstaną įspūdžiais. Kazachstanas – devinta pagal dydį pasaulio šalis, kurioje gyvena apie 17 milijonų žmonių. Tai unikali šalis, kurioje taikiai sugyvena daugiau nei 100 etninių ir 17 religinių grupių.


Daugiatautėje šalyje, kaip Kazachstanas, katalikai yra pilnateisiai krašto piliečiai. Abipusėje pagarboje tarp krikščionių ir musulmonų vieni šalia kitų nuolankiai ieško Dievo valios. Su kunigu misionieriumi Kastyčiu Kaziu Šulčiu aplankęs ne vieną parapiją, klebonas papasakojo apie ten gyvenančių krikščionių kasdienį gyvenimą, tradicijas, papročius. Negausios bendruomenės svetingai sutiko misionierius, dalyvavo bendrose maldose ir susibūrimuose.

Marija,  Taikos karalienė,  pagrindinė Romos Katalikų Bažnyčios globėja Kazachstane. Peržiūrėję daugybę susitikimų nuotraukų , senjorai turėjo daug klausimų apie religinius, kultūrinius šalių skirtumus, apie misijų svarbą.


Susitikimą monsinjoras baigė Popiežiaus Pranciškaus žodžiais: "Malda - tai svarbiausia Dievo tautos parama misionieriams. Šiandien gera proga savęs paklausti: ar aš meldžiuosi už misionierius? Ar meldžiuosi už tuos, kurie tolimose šalyse skelbia ir liudija Dievo Žodį? Pagalvokime."

                                                                     Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021