Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeštinių šventė parapijoje (2021-06-01)

Paskelbta: 2022-06-01

 Sekmadienį, gegužės 29 d., susirinkome Kristaus Prisikėlimo bazilikoje švęsti Kristaus Žengimo dangun (Šeštinių) šventę.

Nuotaika buvo puiki, pakili. Dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius ir kartu su šeimomis klausėmės Dievo Žodžio, meldėmės už popiežių, žurnalistus ir valstybių vadovus, kad jie kurtų taiką.


Po šv. Mišių pasikėlėme į bazilikos terasą. Koks gražus Kaunas! Labai įdomu pamatyti, kuriame Kauno rajone lyja, o kuriame šviečia saulė. Šios Šeštinių šventės neapniukino nei debesys, nei lietus, nei vėjas.

Sesuo Ramutė Budvytytė papasakojo vaikams ir tėveliams apie tai, kad Prisikėlusio Kristaus iš pradžių daug kas nepažino, nepatikėjo, kad Jis gyvas, ir dalis net nusiminė, kad Kristus nepasilieka fiziškai su jais, bet grįžta pas dangiškąjį Tėvą.

                       

Mums liūdėti nėra ko, mes kasdien susitinkame su Kristumi asmeninėje maldoje, arba būdami geri ir darydami gerus darbus šeimoje, mokykloje ar draugų apsuptyje. Taip pat priimame gyvąjį Jėzų Kristų į savo širdį kiekvieną sekmadienį šv. Komunijos pavidalu. Ta intencija, kad Kristus mums padeda išlikti geriems net sudėtingose situacijose, už tai, kad mus taip myli, parašėme padėkos žodelius ant širdelių, kurias pritvirtinę prie balionų, paleidome pavėjui į dangaus aukštybes ir platybes, ten, kur žengė Kristus...

O smagiausia buvo gauti šokolado ir gėlyčių kaip ženklą ir priminimą, kad Kristus pažadėjo atsiųsti Šventąją Dvasią, kad mūsų tikėjimas būtų dar tvirtesnis, o liudijimas apie Dievo meilę drąsesnis ir garsesnis!

                                        Evelina Ambrazevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021