Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pirmosios šv. Komunijos šventė parapijoje (2022-05-30)

Paskelbta: 2022-05-31

Gegužė – ypatingas mėnuo. Garbiname Švč. Mergelę Mariją, sveikiname Motinas, o vaikai, pradėję tikėjimo kelionę rugsėjo mėnesį, džiaugsmingai ruošiasi susitikti su savo nauju draugu Jėzumi Švenčiausiajame Sakramente.

Tris sekmadienius iš eilės Kristaus Prisikėlimo bazilikoje su virpančia širdele, pasipuošę baltomis albomis, vaikai laukė šv. Mišių, vyko Pirmos šv. Komunijos šventė.

Daugiau kaip 60 vaikų priėmė Pirmąją Komuniją. Tai jaudinančios akimirkos ne tik vaikams, kurie pirmą kartą į savo širdeles pakvietė Jėzų, bet ir jų tėveliams.


 Šv. Mišių metu  parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Nerijus Pipiras vaikams linkėjo likti ištikimais Viešpaties ir Bažnyčios draugais, kvietė vaikus ir jų tėvelius ir toliau aktyviai dalyvauti Bažnyčios gyvenime, nes labai svarbus tėvų pavyzdys.Svarbu vaikams  perduoti ne tik teorinius, bet ir praktinius tikėjimo pagrindus, todėl itin svarbu įsijungti į bendruomeninį liturgijos šventimą.


Tėveliai dalyvavo liturgijoje - skaitė Dievo Žodį, nešė atnašas, šv. Mišių metu giedojo Gintarė ir Alfonsas Litvaičiai, jų išmokytomis giesmėmis jiems pritarė vaikučiai.

 Po šv. Mišių vaikams buvo įteikti pažymėjimai.

Tėveliai nuoširdžiai dėkoja  klebonui dekanui mons. V. Grigaravičiui, kun. N. Pipirui, mokytojoms  Rasai Kamarauskaitei, Daivai Butkevičiene, katechetei Gintarei  Litvaitienei už rūpestį ir kantrybę ruošiant  vaikus Pirmąjai šv. Komunijai, gražų ir pamokantį žodį, šiltą priėmimą bei paprastą ir betarpišką bendravimą, o Gintarei ir Alfonsui už nuostabius muzikos garsus ir išmokytas giesmes.

Akimirkas įamžino: Urtė Šedvilaitė, Indrė Jaugėlaitė, Justina Česnauskaitė

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021