Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Klieriko Andriaus Vaitiekūno iš Melburno liudijimas apie Dievo troškimo išsipildymą (2022-05-31)

Paskelbta: 2022-05-30

Tikintieji, dalyvaujantys šv. Mišiose Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, pastebi patarnaujantį kunigams žilstelėjusį vyriškį. Tai Kristaus Prisikėlimo parapijoje atliekantis praktiką Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinio kurso klierikas, Melburno lietuvių bendruomenės narys Andrius Vaitiekūnas, 2021 metais atvykęs studijuoti į Lietuvą iš Australijos.

 Andrius, gimęs ir didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Melburne, gražiai kalba lietuviškai. Jis prisipažįsta, kad nuo jaunystės norėjo tapti kunigu, bet gyvenimo tėkmė lėmė kitaip: studijavo Melburno universitete, dėstytojavo, dirbo teisininku, po to darbas advokatų kontoroje, vykdė savanorišką veiklą Melburno lietuvių bendruomenėje.

O dabar, išėjęs į užtarnautą poilsį, nori būti naudingas visuomenei dar ir kitaip: „Kadangi labai tikiu Dievu ir krikščioniškais principais, mano dėmesį patraukė katalikų kunigo vaidmuo. Kunigas yra Dievo balsas ir siekia priartinti žmones prie Dievo,- tai mane įkvepia ir norėčiau skleisti Kristaus Meilės žinią visiems, todėl pasirinkau kunigo kelią“,- savo pasirinkimą apibūdina Andrius.

 Gerbiamasis Andriau, linkime Jums stiprios sveikatos, žengiant šiuo nelengvu keliu, tegul pildosi Jūsų svajonė, telydi Jus Dievo palaima.

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021