Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sinodinio kelio užbaigimas parapijoje (2022-05-30)

Paskelbta: 2022-05-30

Gegužės 29-osios sekmadienį, švęsdama Viešpaties Žengimą į dangų, Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomenė rinkosi į paskutinį  Sinodinio kelio susitikimą.


Parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, pradėdamas susirinkimą, minėjo, kad autoritetu vadiname Tą, kurio klausome, o klausymas neįmanomas be kelionės kartu, be diskusijos. Emauso mokiniai, pasak kunigo, diskutavo, klausėsi , o po to pažino Autoritetą. Sinodalumo patirtyje svarbus kelionės kartu, klausymosi elementas. Jis padeda išryškinti Tiesą.


Kunigas Nerijus pakvietęs apžvelgti temas  "Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas bei   "Sinodalumo ugdymas",  juokaudamas kalbėjo: „Ši naktis tikriausia bus bemiegė, nes reikia skubiai sudėlioti, turime dvi temas, o apibendrinimus reikia pristatyti arkivyskupijos Sinodo grupei iki birželio 1d.“

Apibendrinant galima sakyti, jog Sinodo kelias atskleidė Bažnyčios žaizdas: žmonės nesijaučia Bažnyčios nariais, ir to pasekoje atsiradęs drungnumas, abejingumas, nusivylimas: "ko ten eiti, vis tiek niekas nesikeis", todėl labai svarbu jausti didesnę atsakomybę, nes visi esame Bažnyčios nariai – kokie mes, tokia ir Bažnyčia. Nors klumpame, klystame, vilties teikia prisiminimas, kad su mumis visada, tiesindamas kelius, eina Kristus.


 Vėliau moderatoriai persikėlė į parapijos namus ir prie arbatos puodelio dalinosi mintimis apie šį sinodinį keliavimą, malonų bendravimą, išreikšdami nuomonę, kad sinodiniai pokalbiai galėtų tęstis ir ateityje.

Atsisveikinome iki birželio 15 d. Sinodinio kelio moderatorių simpoziumo Kauno arkivyskupijoje.

Dėkojame visiems dalyvavusiems  šioje  sinodinėje kelionėje už bendrystę, nuoširdus ačiū kun. Nerijui Pipirui, dalyvavusiam visuose susitikimuose, komentavusiam Evangelijos ištraukas ir davusiam susirinkusiems dvasinį impulsą mąstymui.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021