Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šv. Mišios "Saulės" gimnazijos abiturientams Paskutinio skambučio proga (2022-05-30)

Paskelbta: 2022-05-30

Gegužės 27 d. Kauno "Saulės“ gimnazijos abiturientų  Paskutinio skambučio šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bazilikoje

 Abiturientai, jų tėveliai, mokytojai atėjo padėkoti Viešpačiui už teikiamas malones ir melsti palaiminimo tolimesniems abiturientų gyvenimo žingsniams.

 Šv. Mišių liturgijai vadovavo  parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Šv. Mišiose giedojo "Saulės“ gimnazijos choras "Akordas“, vadovaujamas muzikos mokytojos Jovitos Kulakauskienės.

 Jungdamiesi į šv. Mišių liturgiją abiturientai skaitė skaitinius, savo prašymus Viešpačiui  išsakė visuotinėje bendruomeninėje maldoje. Klebonas Vytautas Grigaravičius homilijoje kvietė abiturientus prisiminti save pirmoje klasėje, susimąstyti apie greitai bėgantį laiką, ir apie kiekvienos, Dievo dovanotos akimirkos svarbą.

 Mokinių tėveliai, atsidėkodami klebonui, už stiprinančias maldas, rekolekcijas, bendradarbiavimą socialinėje veikloje dovanojo gėles bazilikos puošimui ir piniginę auką bažnyčios reikmėms.

Šv. Mišių pabaigoje klebonas palaimino abiturientus, jų tėvelius, mokytojus, gimnazijos vadovybę, primindamas, kad Dievas yra visų mūsų tikslas ir palinkėjo, kad gimnazistai visose gyvenimo situacijose pasitikėtų Dievu.

 Po šv. Mišių abiturientai skubėjo į paskutinę pamoką gimnazijoje, vėliau jų laukė  Paskutiniojo skambučio iškilmė gimnazijos aktų salėje. Šventėje dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, mokytojai, abiturientų tėveliai.

Dievo palaimos Jums, abiturientai, pradedant naują gyvenimo etapą!


                                                                                  Lina Brazienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021