Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Senjorų popietėje - ilgiausių metų gegužės mėnesį gimusiems (2022-05-26)

Paskelbta: 2022-05-26

Norėdami pasidžiaugti džiugiomis akimirkomis, žmonėmis, kuriuos sutinka Kristaus Prisikėlimo parapijos senjorų susitikimuose, padėkoti jiems už gerumą, už meilę ir supratimą, senjorai gausiai rinkosi į paskutinį pavasario susibūrimą.

Tądien tradiciškai buvo švenčiamas gegužės mėnesį gimusių senjorų gimtadienis. Sveikindamas sukaktuvininkus klebonas mons. Vytautas Grigaravičius priminė psalmės žodžius: „Teisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras. Viešpaties namuose pasodinti, jie žydės Dievo kiemuose, neš vaisių senatvėje, bus sultingi ir žali, kad skelbtų Viešpaties teisumą (Ps 92, 12-15). Ir jūs, kaip tie medžiai, išlikite sultingi, vaisingi ir gražūs vidumi. Teisingai gyvendami pasitikėkite Viešpačiu, galvokite ne tik apie save, bet ir apie artimojo poreikius. Tik dėkinga širdis pastebi, kas mums padovanota."


 „Ilgiausių metų" tądien skambėjo Angelei Poškienei, Zigmui Joneliui bei 80-ties jubiliejų švenčiančiai Aldonai Kukštienei. Sukaktuvininkus savo dainomis sveikino vokalinis ansamblis "„Gaida ", Paulina Daukšytė dovanojo smuiko muziką. Didele dovana tapo Aldonos Kukštienės dukros Vaidos Kačergienės jautriai pristatyta tapybos darbų paroda.

 Prie šventinio stalo susirinkusieji džiaugėsi, kad gyvenimo prasmę ir grožį atranda iš naujo. Tai laikas, kai vertinama tai, kas žemiška, kai tampi išmintingu. Tai laikas, reikalaujantis žvelgti giliau. Nuoširdūs sveikinimai, linkėjimai, dainos ir dėkingumas jungė susirinkusius, dėkojant už gyvenimą. "Senėjimas - tai ne vien jėgų netekimas. Jis savaip vertingas, žavus, išmintingas" (Hermanas Hese).

Lilija Ivaškevičiūtė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021