Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės rekolekcijos Žemaičių Kalvarijoje (2022-03-27)

Paskelbta: 2022-03-29

 Kovo 25 - 27 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos vyko Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų namuose.

Rekolekcijas vedė viena iš Marijos festivalio organizatorių Lietuvoje – Gintautė Kazlauskienė, bendruomenę lydėjo mons. Vytautas Grigaravičius.

Rekolekcijų tema „Septyni paskutiniai Jėzaus žodžiai“ leido susirinkusiems geriau suvokti Jėzaus kančią ir pasiaukojimą už visą žmoniją.

Vadovė Gintautė stiprino mūsų visų dvasią, aiškindama Evangelijose aprašomų nukryžiuoto Kristaus paskutiniųjų žodžių svarbą mūsų tikėjime – „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“, „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manim būsi rojuje“, „Moterie, štai tavo sūnus! Sūnau, štai tavo motina!“, „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“, „Trokštu“, „Atlikta“, „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Žiūrėdami filmą „Jėzaus kančia“, kuriame vaizduojamos paskutinės Kristaus gyvenimo valandos, dar giliau supratome Jo septynių paskutinių žodžių gilumą ir esmę.


Nors gamtos jėgos ir labai priešinosi, audra ir vėjo gūsiai lenkė visus prie žemės, mons. Vytautas Grigaravičius su malda vedė mus Žemaičių Kalvarijos kalnais. Daugeliui mūsų, ypač keliaujantiems čia pirmą kartą, virpėjo širdis einant šiuo Jėzaus Kristaus kančios keliu. Lankydami dvidešimt stočių mes pajautėme Kryžiaus kančią ir galybę.


Mūsų tikėjimą stiprino šeštadienio ir sekmadienio Mišios Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mons. Vytauto Grigaravičiaus ir kan. Jonas Ačo įtaigūs pamokslai apie sūnų palaidūną paskatino mus vėl atsiminti, kad Dangiškasis Tėvas myli kiekvieną – tiek Jam paklūstančius žmones, tiek nusidėjėlius, tačiau negali jų laiminti, kol šie neatgailauja. Paskutinę naktį įvykusi adoracija leido mums apmąstyti, ką mes įgijome per šią dvasinę kelionę ir kiek mes priartėjome prie Dievo, patirdami jo ramybę, meilę ir artumą.


Trys dienos, praleistos Žemaičių Kalvarijoje, sustiprino mūsų tikėjimą, suteikė dvasinės ramybės ir leido mums dvasiškai pasirengti Šventoms Velykoms. Dėkojame Dievui už suteiktą rekolekcijų malonę ir bendrystės džiaugsmą.

                                                                         Jūratė, Bendruomenės narė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021